http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?pf%3D1%26id%3D289

Семинари

Идентитет и говор/језик – проблем дефиниције
Идентитет и порекло: апорије и контрадикције

14.11.2003. у 12:00 h
Говори др Драго Ђурић
Данас је врло тешко изложити неку једноставну и једнозначну представу о многим традиционалним вредностима наше савремене културе. Другачије речено, многе од тих вредности пате од кризе идентитета. Дешава се да исти јавни приповедачи говоре о личној одговорности и, истовремено, о смрти и крају субјективности. Критичари задубљивања у прошлост у исто време ревносно и интензивно инвентаришу прошлост и сл.
Појмови идентитета и порекла спадају у ред оних појмова који се у јавној употреби и спорењу унутар политичко-идеолошког поља потпуно некритички употребљавају, а прилично често мистификују и инструментализују. Зато је потребно најпре настојати претрести ограничења и неуобичајена искривљења у употреби ових израза.
Најављени проблемски склоп на овом семинару настојаће да се изложи кроз оквирно тематизовање следећих односа: идентитета и говора (проблем дефиниције), проблема разлике и Другога, затим ће некритичка употреба фразе о «раскидању са прошлошћу» се изложити кроз шире развијање односа између појмова идентитета и историје. На крају ће се размотрити форме самоизлагања идентитета (аутобиографија, исповест и сл.), као и неки облици угрожавања идентитета личности у савременој, масовној култури.

Теме:

1. Идентитет и говор/језик – проблем дефиниције
2. Идентитет, разлика и Други
3. Идентитет и историја
4. Ауто/биографија и исповест
5. Личност и информатичка/масовна култура

Семинар ће се реализовати током новембра месеца

Пријављивање на тел.: 457:822 /Редакција за културу НБС