http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=28014

Стручни скупови

Регионални састанак ISBN агенција балканских земаља

27.05.2015. у 12:00 h

У Софији се 12. и 13. маја 2015. године одржавао Регионални састанак ISBN агенција балканских земаља коме сам присуствовала као представник Националне ISBN агенције Србије. Овакав састанак је први пут одржан 2010. године у организацији Националне библиотеке Албаније у Тирани и од тада се одржава сваке године у једној од земаља региона, а организује га национална ISBN агенција те земље. Србија је сваке године имала свог представника, а 2013. године је била и домаћин колегама из региона.
Овогодишњи састанак је био организован у шест сесија током два дана, уз присуство представника Црне Горе, Републике Српске, Словеније, Хрватске и Србије. Састанак је водила госпођа Стела Грифитс (Stella Griffiths), извршни директор Међународне ISBN агенције. Природно, најбројнији су били представници земље домаћина. Дискусија се водила на енглеском језику, а био је обезбеђен и симултани превод на српски језик, када је то било потребно. Састанак је отворила директорка Националне библиотеке "Св. Кирил и Методије" проф. др Борјана Христова и, након добродошлице, препустила вођење састанка госпођи Грифитс. Пре почетка радног дела састанка присутнима су се обратили представници Министарства културе, туризма и спорта и Удружења издавача Републике Бугарске.1. сесија - Новости из националних агенција и Међународне ISBN агенције

Стела Грифит је у оквиру своје презентације упознала присутне са активностима Међународне ISBN агенције током 2014. године, уз стављање акцента на Управни одбор Агенције, као најзначајнијег тела које доноси одлуке о расподели буџета и планира политику Агенције на годишњем нивоу. Аленка Канич, представница ISBN агенције Словеније је члан Управног одбора и колегијално би било да је представници ISBN агенција балканских земаља подрже у следећем кругу када би требало да буде поново изабрана за ту функцију.
Висина чланарине коју плаћају националне ISBN агенције је 2013. године промењена, иако је УО дуго одлагао ову одлуку с обзиром на то да Међународна ISBN агенција није профина организација. Због успостављања равноправног односа и финансијског баланса, промена чланарине је двојако промењена, у зависности од националног бруто дохотка сваке од земаља чланица. Неким земљама је чланарина смањена, а неким је повећана. Чланарина остаје иста и у наредном периоду.
ISBN адресар се редовно одржава и сви подаци се благовремено достављају, а све измене у адресару се националним ISBN агенцијама шаљу електронском поштом.
ISBN билтен се објављује квартално и добродошле су све вести и новине из националних ISBN агенција.
После презентације С. Грифитс коментарисани су извештаји о раду за 2014. годину које су у електронском облику поднеле све националне ISBN агенције балканског региона. Поред сродних проблема и потешкоћа са којима послују све ISBN агенције нашег региона, констатован је општи тренд све већег пораста броја физичких лица као самосталних издавача, као и претходне године.
Међународна ISBN агенција је недавно потписала уговор о сарадњи са међународном групом EDItEUR која пружа менаџерске услуге чиме је рад Међународне ISBN агенције унапређен и фокусиран на бављење Стандардом. У децембру 2014. године се Међународна ISBN агенција прикључила LCC (Linked Content Coalition) која повезује различите идентификаторе који почивају на истим принципима и метаподатке.
Током претходног периода члан ISBN система је постала Руанда, а за учлањење су заинтересовани и Ирак, Сомалија и Јемен.
Одржани су регионални састанци земаља Балканског региона, Латинске Америке и Арапског региона. Годишњи генерални састанак ISBN, ISMN и ISSN агенција (AGM) је одржан у Истанбулу. Следећи такав састанак ће бити одржан у Балију од 20-23. септембра 2015. године и то ће бити састананак ISBN и ISMN агенција, а 2016. године у Бечу.
Било која врста обуке или пружања стручне помоћи националним ISBN агенцијама се одвија у Лондону и на сваки такав захтев је позитивно одговорено. Обуку и стручну помоћ Међународна
ISBN агенција врши и преко Skypе-а.
ISBN User's Manual (Приручник за кориснике ISBN система) је са енглеског језика преведен на петнаест светских језика, међу којима је и српски.
Глобални регистар издавача (GPR-Global Register of Publishers) је покренут у октобру 2014. године као бесплатна онлајн база и садржи све податке које националне ISBN агенције достављају Међународној ISBN агенцији.2. сесија - Најзначајнији пројекти

Нови, унапређени веб сајт Међународне ISBN агенције користе све чланице Балканског региона и оцениле су га позитивно.
Са пуштањем у рад новог веб сајта промењена је и процедура инкорпорирања националних ISBN база у међународну. Ник Вудс је представио Глобални регистар издавача у коме су подаци одмах диступни онлајн и скренуо пажњу да на то да се подаци који се шаљу електронском поштом шаљу у форматима .csv, .xls, .xlsl и .xml. Такође је позвао све националне агенције да својим сугестијама, примедбама, вестима, новинама и објавама учествују у креирању веб сајта.
Други заначајан пројекат је ревизија ISBN стандарда на којој ради Радна група коју чини 39 стручњака из 14 земаља. Радна верзија измењеног стандарда је објављена у априлу 2015. године.
Упоредо са ревизијом ISBN стандарда ради се и на ревизији Приручника за кориснике ISBN система.
Радослава Стефанова из Националне библиотеке "Св. Кирил и Методије" је поднела извештај о раду и представила кратак историјат развоја Националне ISBN агенције Бугарске.3. сесија - ISMN радионица

Хартмут Валравенс (Hartmut Walravens), директор Међународне ISMN агенције је представио идентификатор ISMN, његов значај и однос са другим међународним идентификаторима. Нагласио је да се разматра ревизија ISMN стандарда и да би се измене односиле на усклађивање са ISBN стандардом.4. сесија - Сајт Међународне ISBN агенције

Ник Вудс је у својој презентацији дао детаљно упутство о слању података националних ISBN агенција и обавестио присутне да Међународна ISBN агенција, на захтев националних агенција, и даље прима податке електронском поштом.
Указао је на могућност да се сајт преведе на било који језик уколико нека од чланица жели да буде ангажована на том послу и да у том случају национална агенција преузима обавезу превођења свих нових садржаја на сајту. Замолио је присутне да веб странице својих националних агенција ставе линк ка веб страници Међународне ISBN агенције. Све агенције су охрабрене да буду активне на форуму сајта како би се искуства размењивала током целе године, а не само на састанцима.
Изузетно корисна новина коју је донео унапређени веб сајт је могућност вршења системских измена података уколико националне агенције имају такву потребу, а не могу саме то да изврше.1. сесија - Сумирање закључака донетих претходног дана састананка

Сумирана су питања разматрана претходног дана и донети закључци. Изнете су и идеје за даље побољшање веб сајта Међународне ISBN агенције.

2. сесија - Сумирање закључака састанка и значај ISBN стандарда

После пола века постојања и примене, ISBN стандард има сасвим јасно место и значај у издаваштву, штампарству и библиотечкој делатности. Није на одмет споменути да се његов значај огледа на пољима националних библиографија, електронске размене података, електронског наручивања књига и другим пољима. ISBN ознака је постала податак који се очекује на књизи. Врсте грађе којима треба доделити ISBN ознаку су следеће:

• све што је јавно доступно;
• текстуална или претежно текстуална грађа (сликовнице се искључују) без обзира на обим публикације (укључујући публикације које имају мање од 24 стране);
• монографске публикације, серијске не.

Наплату додељивања ISBN ознака врши око 45% националних агенција, међу којима је и српска ISBN агенција. Препорука Међународне ISBN агенције је да наплата услуга може да се врши уколико држава не покрива или не покрива у потпуности трошкове националне ISBN агенције. Такође је препоручено да се при формирању ценовника издавачима који узимају више ISBN ознака пруже одређене бенефиције (нпр. смањење цене ISBN ознаке за цео пакет ознака).Закључак:

На крају дводневног састанка усвојен је предлог да се наредни Регионални састанак ISBN агенција балканског региона одржати у Бања Луци (Република Српска) у организацији Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске. Истакнут је значај ових састанака за размену информација, сарадњу, заједничко планирање активности и утврђивање успешности рада националних агенција. Регионалне састанци су вишеструко корисни, лакше их је организовати, финансијски су исплатљивији и једноставније је формулисање тема састананака с обзиром на сродне проблеме, начин рада и окружење у коме агенције послују.
Састанак је оцењен као успешан, сви учесници су својом активношћу допринели радној атмосфери састанка, а љубазни домаћини заслужују све похвале за изузетну организацију, техничку подршку, исказан висок ниво професионализма и ненаметљиву, али стручно припремљену промоцију културе и историје своје земље.20. 05. 2015.
Ана Савић