http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/events/event.php?id=23799

Предавања

„Могућности српске културне политике“
Српски академски круг и Народна библиотека Србије

26.04.2013. у 18:00 h
Предавач: проф. др Мило Ломпар

Амфитеатар
Улаз је слободан

Да ли је Србији потребна културна политика?
Ово питање, већ деценијама, нема одговор, а поводи за његово постављање се јављају свакодневно.
Културне институције, попут Народног музеја и Музеја савремене уметности већ годинама не раде, а двадесет година од почетка транзиције у Србији је изашао само један том Српске енциклопедије.
О томе да ли је и колико Србији потребна политика на пољу културе и какав значај она има за једну земљу, говориће проф. др Мило Ломпар у оквиру предавања „Могућности српске културне политике”.