Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Дигиталне виртуелне изложбе > Стара српска фотографија
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Дигиталне виртуелне изложбе Arhiva
Стара српска фотографија
Бранибор Дебељковић

21.10.2005. у 12:00 h
Поводом објављивања књиге Стара српска фотографија / Old Serbian
Photography
Бранибора Дебељковића у издању Народне библиотеке Србије
Стара српска фотографија = Old Serbian Photography / Бранибор Дебељковић ; [превод на енглески; english translation Драгана Рајков ; превод предговора на енглески; english translation of foreword Александар Цветковић ; дизајн, компјутерска обрада и припрема; design and preprint Момчило В. Вуковић]. - Београд : Народна библиотека Србије = Belgrade : National Library of Serbia, 2005 (Београд : Публикум). - 287 стр. : фотографије ; 23 cm. - (Едиција Српска фотографија ; књ. 1 / Народна библиотека Србије = Edition Serbian photography ; book 1)

Предговор

Пре скоро тридесет година тачније октобра 1977. године у Београду је била отворена изложба “Стара српска фотографија.” Изложба је била базирана на тексту о развоју фотографије у Србији, који је био резултат вишегодишњег истраживачког рада професора Бранибора Дебељковића. Материјали приказани на изложби су припадали како музејским, тако и породичним збиркама.

Тај текст је презентован уз изложбу у облику пропратног каталога и представља основни материјал који данашњи историчари српске фотографије користе или цитирају.

Ево шта је госпођа Зага Јанц, директор Музеја примењене уметности, написала:

“Пред нама је први пут историја старе српске фотографије, почев од њеног пионира Анастаса Јовановића па све до Првог светског рата. Ова последња временска граница је тек напоменути почетак периода који открива нове технике, таленте и имена. Зато тај крај и треба схватити само као увод у нову еру фотографије. Редак ентузијаста, познавалац и заљубљеник у стару фотографију, Бранибор Дебељковић, професор Факултета за драмске уметности у Београду, написао је занимљиву и богату историју фотографског стваралаштва у Србији у 19ом и почетком 20ог века. Обухватајући и све важније моменте из светске фотографије,осврћући се на српску средину, аутор нас, уз изванредну обавештеност, уводи у прву фазу фотографије путујућих фотографа, па преко првих фотографских атељеа упознаје нас са репортажом, професионалним фотографима и бујним фотоаматерским покретом. Рељефно и сликовито, уз многе анегдоте, документа и економско-статистичке анализе сагледали смо и преко старе фотографије нашу историју, праћену непогрешивим оком камере.

На крају, озбиљан преглед примене фотографије у науци и критички осврт на фотографску литературу у Србији закључују овај предрагоцени истраживачки напор.”

Због значаја за српску културу, а посебно фотографију, професор Дебељковић је континуирано вршио даља истраживања и припремао ново издање које је требало да садржи допунске материјале. Нажалост није стигао да заврши посао. Народна библиотека је зато одлучила да у сарадњи са сином Душаном Дебељковићем штампа ново издање “Старе српске фотографије”, користећи постојећи негативски материјал. Нажалост један део материјала није могао бити пронађен, па су стога фотографије чији су негативи изгубљени скениране и обрађене и тако унесене у књигу. Незнатни део новог материјала, као што су полеђине са ознакама фотографских атељеа, унет је у ново издање.

Надам се да ће ова књига освежити интерес за историју наше фотографије и остати основна литература за сваког који жели да се њоме бави.

У Монтреалу, марта 2005.

Душан Дебељковић

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 / 7 / 8 / 9 / 10

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 / 7 / 8 / 9 / 10
Бранибор Дебељковић у Народној библиотеци Србије
горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња