Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Вести > САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ СА БИБЛИОТЕКАМА У СВЕТУ У ПЛАСМАНУ И РАЗМЕНИ ПУБЛИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Вести Arhiva
САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ СА БИБЛИОТЕКАМА У СВЕТУ У ПЛАСМАНУ И РАЗМЕНИ ПУБЛИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

06.02.2019. у 14:00 h
Сарадња Народне библиотеке Србије са библиотекама у свету у пласману и размени публикација у 2018. години
Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке. Наша национална библиотека сарађује са преко 200 националних и универзитетских библиотека и библиотека академија наука, са 80 славистичких центара при којима се изучавају српски језик, књижевност и култура, као и са 33 библиотеке при удружењима Срба у региону и дијаспори, Српским центром у Бечу, Културно-информативним центром Републике Србије у Паризу и Културно-информативним центром Срба у Макединији „Спона” у Скопљу.

Иностраним и домаћим библиотекама послато је у размену, a славистичким центрима, библиотекама Срба у дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, укупно 23.840 монографских публикација и 378 наслова периодике у 10.304 примерка, што чини укупно 34.144 јединице библиотечко-информационе грађе.

Народна библиотека Србије је у 2018. години од иностраних библиотека путем размене добила укупно 6.136 јединица библиотечко-информационе грађе којима је обогатила своје фондове – 3.545 књига, 447 наслова периодике у 2.406 бројева, и 185 јединица некњижне грађе за посебне колекције.

Овим видом сарадње Народна библиотека Србије континуирано и систематски пласира публикације из издавачке продукције Србије у иностранство, и обогаћује вредним публикацијама свој фонд и фондове иностраних библиотека. На овај начин Библиотека обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.
горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња