Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Предавања > Библиотекари библиотекарима: Трансформација библиотека у савремени библиотечко-информациони центар
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције