Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Вести > ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Вести Arhiva
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!
пословним партнерима, сарадницима и корисницима услуга Народне библиотеке Србије – О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА !!!

25.09.2018. у 12:00 h

На основу Решења Привредног суда у Београду Посл. бр. 1 Фи 501/2018 од 4. септембра 2018. године, мења се пословно име Народне библиотеке Србије – установе културе од националног значаја, Београд, Скерлићева 1, тако да сада гласи – Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева 1.
До промене пословног имена дошло је због усаглашавања Статута Народне библиотеке Србије – установе културе од националног значаја, са Законом о изменама и допунама Закона о култури ( „Сл. гласник РС“ бр. 13/2016) којим су брисани чл. 52, 53 и 54 Закона о култури из 2009. године, којима је био уређен статус установа културе од националног значаја.

Download PDF
горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња