Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Разговор > Вече посвећено савременој српској сатири, а поводом књиге Трутовенија и друге приче Јована Булајића
(HERAedu, 2017)
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције