Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Представљања > Представљена књига "Филозофија и проблем верске толеранције" Данијеле Грујић
(Центар за емпиријскa истраживања религије Нови Сад, 2018)
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције