Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Вести > ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ за кориснике услуга Народне библиотеке Србије - ПРОМЕЊЕН УПЛАТНИ РАЧУН !!!
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Вести Arhiva
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ за кориснике услуга Народне библиотеке Србије - ПРОМЕЊЕН УПЛАТНИ РАЧУН !!!

29.12.2017. у 12:00 h


На основу Правилника о систему извршења буџета Републике Србије – ИСИБ („Службени гласник РС“ бр.83/10,53/12,20/14,88/16 и 110/17), од 01. јануара 2018. године у систем извршења буџета Републике Србије биће укључена и Народна библиотека Србије као индиректни корисник буџетских средстава односно установа културе под надлежношћу Министарства културе и информисања.
Због наведеног преласка у нов систем извршења буџета Републике Србије, надлежна филијала Управе за трезор ће Народној библиотеци Србије извршити укидање подрачуна сопствених прихода 840-56668-17 дана 31. децембра 2017. године.
Првог радног дана у 2018. години, прецизно 03. јануара 2018. године, користиће се нов уведени подрачун на основу Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр.16/16,49/16,107/16,46/17 и 114/17), и то:
840-31120845-93 - Приходи установа културе
Уплате корисника вршиће се искључиво са позивом на број по услугама који су дати у прилогу.горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња