Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Представљања > Представљен је трећи том књиге Филозофија медија проф. др Дивне Вуксановић
(Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Чигоја, 2017)
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Представљања Arhiva
Представљен је трећи том књиге Филозофија медија проф. др Дивне Вуксановић
(Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Чигоја, 2017)
Учествовали: проф. др Ратко Божовић, социолог културе, др Катарина Шмакић, филозоф медија, мр Биљана Ђоровић, новинар, и проф. др Дивна Вуксановић, ауторка

10.11.2017. у 19:00 h


У Атријуму Народне библиотеке Србије, на представљен је трећи том књиге Филозофија медија 3 проф. др Дивне Вуксановић (Факултет драмских уметности, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Чигоја, 2017).

Учествовали: др Катарина Шмакић, филозоф медија, мр Биљана Ђоровић, новинар, и проф. др Дивна Вуксановић, ауторка.

  • У последњем делу своје теоријске трилогије Филозофија медија, Дивна Вуксановић, након рефлексија о питањима утемељења ове дисциплине, као и изношења нових аргумената који иду томе у прилог, отвара читав спектар нових проблема који се тичу сложених односа света културе, уметности, медија, науке, технологије и друштвено-економског контекста у коме се, глобално узевши, догађају различите турбуленције и промене. У својим интердисциплинарно конципираним разматрањима везаним за свет медија – иако је овде превасходно реч о филозофском поимању савремених медија – ауторка углавном износи своја критичка запажања, проблематизујући, пре свега, релације које медијска индустрија успоставља са светом капитала. Такође, ауторка Вуксановић своју критичку оштрицу усмерава и према феномену тзв. креативних индустрија, испитујући надаље активности нових друштвених мрежа као потенцијала за превредновање свих досадашњих медијских „стандарда” и вредности. И напослетку, говорећи о будућности медија, Дивна Вуксановић се дотиче теме смрти медија, тачније смртоносних облика њихове егзистенције, који тек путем комплетне демистификације и радикалних промена, могу антиципирати бољу будућност.

  • Фото албум преузет са Facebooka Народне библиотеке Србије
    горе штампај пошаљи
    О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња