Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Стручни скупови > IX стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије БИБЛИОНЕТ 2015 Ужице, 4 - 6. јуна 2015. године
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Стручни скупови Arhiva
IX стручно-научни скуп

Заједнице матичних библиотека Србије
БИБЛИОНЕТ 2015
Ужице, 4 - 6. јуна 2015. године

01.03.2015. у 12:00 h
Позив за учешће на стручном скупу БИБЛИОНЕТ 2015.

Заједница матичних библиотека Србије, асоцијација основана у циљу изграђивања јединственог библиотечко-информационог система, унапређивања остваривања матичних функција и матичности, као и унапређивања библиотечко-информационе делатности у библиотекарству у Републици Србији, у сарадњи са Народном библиотеком Ужице организоваће девети стручно-научни скуп под називом Библионет 2015. у периоду од 4. до 6. јуна 2015. године у Ужицу.

Библионет је научна и стручна годишња манифестација из области библиотечко-информационе делатности Републике Србије чија је мисија промоција делатности матичних библиотека организованих у Заједници матичних библиотека Србије и других библиотека Србије и афирмација научно-истраживачког и стручног рада у библиотечко-информационој делатности Републике.

Од 2007. године до данас стручно-научни скуп Библионет је организован осам пута: у Крушевцу (Колекције у библиотекама), Суботици (Библиотечке услуге), Сомбору (Најбољи пројекти библиотека у Србији 2006-2009), Пожаревцу (Скривено благо библиотека Србије), Јагодини (Циљна група – недосегнути корисници), Нишу (Библиотека као културни центар), Смедереву (Издавачка делатност библиотека Србије) и у Новом Саду (Дигиталне колекције у библиотекама Србије).

Тема овогодишњег Библионета је ~ Колекције периодике у српским библиотекама. Детаљи о скупу изложени су у пратећем документу под насловом - Концепција скупа Библионет 2015.

Позивамо све компетентне научне и стручне раднике из области библиотекарства да пријаве својих излагања и радове доставе најкасније до 30. априла 2015. године секретару Заједнице Бојани Вукотић на е-адреси: bojana.vukotic@nb.rs.

Уз коначни текст рада у обиму до једног ауторског табака (16 страна, односно 28.224 словна знака), у електронском облику, у фонту Times New Roman, ћирилица, величине слова 12, потребно је доставити и следеће податке: име и презиме, академска титула и стручно звање, место и установа, наслов рада, кључне речи, списак коришћене литературе, резиме и превод резимеа на енглески, немачки, француски или руски језик.

Котизација за учешће на скупу се не плаћа. О детаљима смештаја и организованом превозу Београд-Ужице-Београд следе накнадна обавештења.Очекујемо вас у Ужицу!
Детаљније о Библионету 2015.
Место одржавања: Народна библиотека Ужице

Датум одржавања: 4-6. јун 2015. године

Тема: КОЛЕКЦИЈЕ ПЕРИОДИКЕ У СРПСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Циљ манифестације:
• да се колекције периодике у српским библиотекама учине видљивим
• да се преиспита концепција колекција периодике у српским библиотекама
• да се обезбеди прилив ове врсте библиотечке грађе на основу закона о обавезном примерку
• да се комплетирају колекције периодике у српским библиотекама
• да се оствари сарадња у мрежи библиотека по хоризонтали и вертикали
• да се дигитализују колекције периодике у складу са законом о ауторским правима


I САВЕТОВАЊЕ

Прелиминарни преглед тема:
• Колекције периодике у националним библиотекама
• Колекције периодике у јавним библиотекама
• Колекције периодике у завичајним фондовима
• Колекције периодике у универзитетским и високошколским библиотекама
• Колекције периодике у школским библиотекама
• Колекције периодике у специјалним библиотекама
• Колекције периодике у Библиотеци Српске академије наука
• Колекције периодике у библиотекама традиционалних цркава и верских заједница
• Колекције периодике у библиотеци манастира Хиландара
• Колекције периодике у библиотеци манастира Српске патријаршије
• Колекције периодике у библиотеци Српске православне црквене општине у Трсту
• Колекција периодике у Личној библиотеци патријарха Павла
• Колекције периодике у Централној библиотеци Војске Србије
• Колекције периодике у специјализованим библиотекама (болнице, домови за старе, затвори)
• Српска периодика у националним библиотекама бивше Југославије
• Колекције српске периодике објављене у иностранству
• Класична (штампана) издања периодике
• Електронска издања периодике
• Периодика која има статус културног добра
• Рукописна издања периодике
• Периодична издања у ратним условима
• Периодика у Првом светском рату
• Периодична издања у логорским условима
• Пројекат КоБСОН
• Колекције периодике на Брајевом писму
• Службена издања периодике
• Колекције периодике за децу
• Колекције периодике из области религије
• Колекције стручне периодике из области библиотечко-информационе делатности
• Колекције периодике националних мањина у Републици Србији
• Колекције периодике на страним језицима у Народној библиотеци Србије
• Колекције периодике на страним језицима у Библиотеци Матице српске
• Колекције периодике на страним језицима у универзитетским и високошколским библиотекама
• Колекције периодике на страним језицима у Библиотеци Српске академије наука и уметности
• Периодика као обавезни примерак
• Прикупљање периодике по основу локалног обавезног примерка за завичајни фонд
• Комплетирање колекција периодике у мрежи библиотека (размена вишкова и дупликата)
• Размена периодике са библиотекама света
• Обрада периодике у Узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR и другим базама
• Аналитичка обрада периодике у Узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR и другим базама
• Простор и опрема за смештај и коришћење колекција периодике
• Коришћење колекција периодике у библиотекама
• Међубиблиотечка позајмица периодике
• Израда националне библиографије периодике
• Израда текућих библиографија периодике
• Библиографија Сербика – серијске публикације
• Правна заштита периодике (инвентарисање, ревизија и отпис)
• Техничка заштита периодике – конзервација и рестаурација
• Репринт издања периодике
• Дигитализација периодике
• Ауторска права и дигитализација периодике
• Формирање обавезног примерка интернет домена Републике Србије
• ...


II ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКЕ

Учесницима Манифестације и јавности представиће се матична библиотека, домаћин Манифестације за текућу годину – Народна библиотека Ужице.


III ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКАРА

Представиће се животно дело једног савременог домаћег или страног теоретичара, историчара или истраживача из области библиотекарства и информатике,
и/или
животно дело једног домаћег или страног теоретичара, историчара или истраживача из области библиотекарства и информатике чије је стварање закључено.


IV ПРЕДАВАЊЕ ГОСТА

Гост Манифестације, савремени домаћи или страни теоретичар, историчар или истраживач, афирмисани стручњак из области библиотекарства и информатике одржаће предавање на актуелну тему Манифестације.


V ПРОМОЦИЈЕ

Програмом промоција обухватиће се најзачајније публикације из текуће стручне издавачке продукције у области библиотекарства Србије:
1. Промоција Зборника са Саветовања из претходне године.
2. Промоција актуелних домаћих и преведених публикација из области теорије, историје и праксе библиотекарства и информатике. За ову годину (с обзиром на тему Саветовања) предлажемо представљање Пројекта израде српске ретроспективне библиографије периодике и промоцију другог тома Српске библиографије периодике 1768-2005. у издању Народне библиотеке Србије (прва књига изашла 2011, друга књига је у припреми).
3. Промоција нових вредних публикација матичних библиотека (књиге, часописи и мултимедијална издања) из свих области.
Програм промоција обухватиће и представљање пројеката и програма развоја матичних библиотека значајних за библиотечко-информациони систем Републике.


VI ИЗДАЊА

Манифестација ће издавачку делатност реализовати кроз објављивање Зборника радова са Саветовања.
горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња