Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Предавања > „Културно наслеђе и управљање катастрофалним ризицима”
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Предавања Arhiva
„Културно наслеђе и управљање катастрофалним ризицима”
Циклус предавања „Заштита наслеђа, оставштина за будућност”

09.12.2014. у 14.00 h
Предавач: Весна Живковић (Централни институт за конзервацију)
Амфитеатар Народне библиотеке Србије
Улаз је слободан


Опште тенденције, као што су климатске промене, урбанизација, пораст популације и пропадање животне средине, подразумевају да су учесталост и интензитет, као и утицај природних катастрофа, порасли значајно у току неколико последњих деценија. Катастрофална оштећења због серије сукоба и терористичких напада, због поплава, олуја, земљотреса, како у свету, Европи тако и у региону, утицала су на препознавање значаја превенције и планирања како би се ефикасно умањиле последице катастрофа.

У области очувања културног наслеђа скорашњи губици, проузроковани и природним и човековом руком изазваним катастрофама, указују да постоји ограничено разумевање могућег утицаја катастрофа и на потребу да се побољша приступ менаџмента катастрофа и ванредних ситуација за културно наслеђе.

Поред губитака људских живота и економског губитка, катастрофе имају за последицу значајне губитке културних добара, како због оштећења током катастрофе, тако и због нехата, неопрезности, вандализма, пљачкања, услед недостатка приправности за ванредне ситуације. Тренд повећања броја катастрофа утицао је на начин размишљања о менаџменту катастрофа и потреба да се усмере људски и технички ресурси да би се подржала превенција катастрофалних ризика и планирање, узимајући у обзир социо-економске факторе и потребе заједнице, постаје приоритет.


view-source:http://skidding.github.io/dragdealer/

горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња