Приступна страна
Приступна страна > Дешавања > Стручни скупови > СНТПИ '06
Предавања
Разговор
Семинари
Изложбе
Концерти
Стручни скупови
Радионице
Конференције за медије
Представљања
Пројекције
Посете
Препоруке
Download
Дигиталне виртуелне изложбе
Вести
Округли столови
Фото албуми
Легат Љубице Цуце Сокић
Стручни скупови Arhiva
СНТПИ '06
Систем научних, технолошких и пословних информација - стање и перспектива

12.10.2006. у 16:00 h
Покровитељи скупа: Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, Привредна комора Србије
Фрушка гора, Хотел Електровојводине НОРЦЕВ
12 – 14. октобар, 2006. године


Скуп СНТПИ 2006 се организује као наставак ранијих активности у области научно-технолошких и пословних информација, у складу са закључцима са раније одржаних научних скупова у организацији низа информатичких друштава.

Циљ научностручног скупа СНТПИ 2006 је да домаћу стручну јавност упозна са концепцијом, потребама, предузетим акцијама, могућностима и перспективама развоја специјализованих система научних, технолошких и пословних информација у оквиру СНТПИ.
Основне теме Скупа
- Концепт развоја СНТПИ као дела инфракструктуре информационог друштва
- Предузете акције на појединим логичким мрежама специјализованих система; расположиви национални и инострани извори специјализованих СНТПИ
- Садржај и сервиси СНТПИ
- Предлог мера и акција на успостављању, развоју и функционисању СНТПИ
- Информациони системи у СНТПИ
Програмски одбор
мр Аца Алексић
др Зоран Аврамовић
др Стела Филипи-Матутиновић
мр Радивоје Филиповић, секретар
др Владо Делић
др Новак Јауковић
др Зора Коњовић
др Миомир Кораћ
мр Биљана Косановић
др Ђуро Кутлача, председник
др Боривоје Лазић
Никола Марковић
др Братислав Миловановић
др Предраг Петровић
др Душан Сурла
др Перо Шипка
Чедомир Шуљагић
Организатори
ЈУИТИКТ
Институт «Михајло Пупин»
Народна библиотека Србије
Привредна комора Србије

Суорганизатори:
Привредна комора Војводине
Привредна комора Београда
Спонзори/Донатори
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, генерални спонзор
ИРИТЕЛ
ИМТЕЛ МИКРОТАЛАСИ
ПУПИН ТЕЛЕКОМ
ТЕЛЕФОНИЈА
ИНФОРМАТИКА а.д.
САГА
НАЦИОНАЛНА ШТЕДИОНИЦА-БАНКА а.д.
Медијски спонзори
Научнообразовни програм РТС
ЈИСА ИНФО
ИНТЕРНЕТ ОГЛЕДАЛО
Е-МАГАЗИН
ИНФО М
СВЕТ КОМПЈУТЕРА
горе штампај пошаљи
О нама / Каталози/e-Извори / Збирке / Инфо за кориснике / За библиотекаре / Образовни центар / Издања / Дешавања / Инфо за издаваче / Међународна сарадња