http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=836

Збирка фотографија
Броји око 13.000 примерака, сабраних због своје уметничке, али и документарне вредности. У ову збирку уврштене су фотографије и сви они облици који претходе фотографији какву данас знамо, (талботипија, дагеротипија, феротипија и сл., позитив, негатив, преснимак, контакт-копија, полароид снимак...) - свака слика настала фотографским поступком.
Највреднији део ове збирке је колекција српске фотографије 19. века, у којој је сакупљена већина фотографа тога периода - Анастаса Јовановића, Николе Штокмана, Флоријана Гантенбајна, Анастаса Стојановића, Панте Христића, Лазара Лецтера, Леополда Кенига, Милана Јовановића и других, који су атељее имали у Београду и широм Србије. Из овог периода ширења фотографије заступљени су и снимци из атељеа са подручја Аустро-угарске и других европских држава –Ј. Леви и Адел Перлмутер из Беча, Фредерик Буасон, Андре Тапоније из Париза, Левицки и Трунов из Москве, дубровачки фотографи Силвино Маскарић, Антун Јеласка и Томасо Бурато. Највећи број фотографија 19. века представљају портрети, снимљен је у атељеима.
Од ексклузивних почетака, средином 19. века, употреба фотографије се током 20. века проширила до најразличитијих области – постоји као аматерска, професионална, уметничка, документарна, новинска или научна. Управо овакав спектар и по садржају и по форми најразличијих примерака фотографија чини и најбројнији део ове збирке.