http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=8122

Биографска грађа


Овде се налазе "Белешке о разним људима из народа српског". Неке од њих Милићевић је користио приликом рада на свом Поменику.