http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=789

Фонд фотодокумената


Фонд фотодокумената разврстан је у три збирке:

Збирка ФОТОГРАФИЈА
Збирка АЛБУМА
Збирка РАЗГЛЕДНИЦА

Одговорна особа

Маша Милорадовић, библиотекар
e-пошта: sr.bn@civodarolim.asam
тел: 2451-242, лок. 77

Збирке Фонда фотодокумената су релативно богате, веома разноврсне како по времену настанка, тако и по тематици. Та разноликост збирки потиче делом од чињенице да је као библиотечка грађа, овај материјал препознат релативно касно, као и због чињенице да се збирка увећавала путем селективне набавке, пре свега куповином од понуђача и поклоном. О набавци путем обавезног примерка може се говорити само кад је реч о збирци разгледница. Фотографије, разгледнице и албуми се обрађују према правилима инвентарисања и каталогизације, као и свака друга врста библиотечке грађе, а по стандарду ISBD(NBM) у COMARC формату. Каталошки описи Фонда фотографија претраживи су у електронском каталогу Народне библиотеке Србије, а тиме и у узајамној бази COBIB.SR.
Паралелно са каталошком обрадом, јединице из овога фонда се дигитализују.