http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=779

Књижевни и други рукописи и архивалије


Збирка млађих књижевних рукописа и заоставштина садржи рукописну грађу насталу у периоду од 19. века до данас, која се континуирано прикупља од 1947. године, од оснивања Одељења рукописа, старих и ретких књига у Народној библиотеци Србије. Међутим, потреба да се са посебном пажњом скупљају и штите рукописи и остале збирке раритета схваћена је још 50-их година 19. века, када је библиотекар Филип Николић, са којим отпочиње библиотекарство у Србији као посебна делатност, издвојио ове збирке од основних фондова. Нажалост, у току Првог светског рата страдали су бројни рукописи, а приликом бомбардовања 1941. године уништена је сва рукописна и архивска грађа, између осталог и богати архив турских докумената о Србији. Већ у току рата почели су да пристижу поклони дародаваца, али тек од 1947. ова грађа се сакупља систематично и по уврђеним критеријумима. Данас броји преко 35.500 предмета и представља једну од највреднијих и најбогатијих збирки ове врсте у земљи.

Избор из збирке

Збирка обухвата рукописну грађу значајну за неговање и проучавање националне културне баштине, у првом реду националне књижевности и историје, али и других научних области које се баве изучавањем културе у најширем смислу (филозофија, социологије, филологија, етнологије и др.). Како се непрестано допуњава савременим рукописима који су већ оцењени као трајне националне вредности, збирка није само музејског карактера већ има динамичну улогу у савременим збивањима у књижевности, науци и култури уопште. Највећи део збирке чине рукописне заоставштине књижевника и научника, које су хетерогене по својој садржини и најчешће обухватају дела сачувана у рукопису (аутографи и текстови куцани на машини или, у новије време, на комјутеру), преписку, лична и службена докумената, штампана дела са својеручним записима и исправкама, исечке из штампе, туђа дела и сл. Међу најобимнијим и најзначајнијим су рукописне заоставштине Милана Ђ. Милићевића, Чедомиља Мијатовића, Јеврема Грујића, Владана Ђорђевића, Јована Хаџи-Васиљевића, Гргура Јакшића, Милорада Павловића, Марка Цара, Душана Васиљева, Јорја Тадића, Милорада Павловића Крпе и др., које садрже и изворе драгоцене за проучавање епохе у којој су ови појединци стварали и деловали. Посебно су значајне архиве уредништава појединих часописа и институција (нпр. "Бранково коло", "Браство").

Ова збирка садржи и аутографе појединачних рукописа и писама (Симе Милутиновића Сарајлије, Јована Јовановића Змаја, Ђуре Јакшића, Стевана Сремца, Симе Матавуља, Петра Кочића, Јована Дучића, Алексе Шантића, Богдана Поповића, Јована Скерлића, Исидоре Секулић, Растка Петровића, Бранислава Нушића, Станоја Станојевића, Божидара Кнежевића, Бранислава Петронијевића, Николе Вулића, Милоша Црњанског, Десанке Максимовић, Михаила Лалића, Властоја Алексијевића, Драгутина Ранковића и др.), као и часописе и листове у рукопису, умножене под индигом или литографисане ("Камила", 1874; "Нада", 1875; "Скерлић", 1916-1917; "Српски глас", 1917-1918; "Логорски јеж", 1944, и др.).

У оквиру збирке реализује се пројекат "Проучавање и критичка припрема за штампу необјављених књижевих рукописа 19. и 20. века".

Као информациони извори о збирци користе се лисни каталози: ауторско-именски катaлог рукописа и рукописних заоставштина, ауторско-именски каталог преписке и предметни каталог књижевних рукописа.

Водитељи збирке:

мр Нада Мирков Богдановић, библиотекар саветник
e-mail: sr.bn@vokrim.adan

Душан Никодијевић, библиотекар
e-mail: sr.bn@civejidokin.nasud

тел: +381 11 11 2451 242 лок. 74
факс: +381 11 2452 952