http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=18951

Монографске публикације на Брајевом писму


Збирка монографских публикација на Брајевом писму садржи 5.045 библиографских јединица.

У фонду се налазе књиге писане ручно, штампане у нашој најстаријој штампарији за штампање књига на Брајевом писму, па до оних штампаних данас. Књиге су у НБС пристигле путем обавезног примерка и као поклон појединаца. Овде се могу наћи публикације из скоро свих области, на језицима народа бивше Југославије, а и велики број уџбеника за учење страних језика.
Најбројније су књиге из књижевности и лингвистике (2.775), друштвених наука (1.337), филозофије и психологије (454).

Библиографска грађа распоређена је у азбучном редоследу. Библиографију прати пет регистара: стручни регистар (УДК), регистар аутора, регистар наслова, предметни и ISBN регистар. Стручни регистар је нумеричког карактера. Групе су формиране према систему Универзалне децималне класификације (УДК).

Документи за преузимање

Регистар аутора и наслова Word

Библиографија