http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=16280

Центар за библиотекарство и информационе науке (Б фонд)


Садржи збирку стручне литературе из библиотекарства и информационих наука. Формиран је после 2000. г. приликом реорганизације Референсне збирке, са циљем обједињавања стручне литературе (до тада у оквиру различитих одељења Народне библиотеке Србије) и пружања специјализованих информационих услуга у посебној читаоници.

Центар је превасходно намењен студентима библиотекарства и информатике (као радно окружење за учење, писање семинарских, дипломских и постдипломских радова) и библиотекарима из целе Србије (као сервис за пружање информација и литературе за припремање стручних испита, за стручно усавршавање, постдипломске студије, писање стручних радова). Отворен је и за кориснике других профила који имају потребу за информацијама у овом домену.

Фонд се налази у слободном приступу и обухвата:

  • избор домаћих и страних приручника (енциклопедије, лексикони, терминолошки речници, методски приручници)
  • домаће и стране монографске публикације (уз редовно комплетирање фонда домаћим издањима, посебна пажња обраћа се селективној набавци стране стручне литературе: на располагању је репрезентативан избор на енглеском, француском, немачком, руском и др. језицима; део фонда чине публикације добијене разменом са другим националним библиотекама)
  • збирку текућих домаћих часописа (старија стручна периодика може се у читаоници поручити из редовног фонда)
  • новија годишта страних часописа (неке од њих има једино Народна библиотека; старија годишта такође се могу поручити у читаоници из редовног фонда)

Публикације Б фонда доступне су и другим библиотекама и њиховим корисницима кроз међубиблиотечку позајмицу.

У електронском каталогу Народне библиотеке Србије, публикације Б фонда
у сигнатури садрже ознаку БФ.

Прикази принова и препоруке за читање стручне литературе могу се наћи на сајту Библиотеке (рубрике: Нове домаће и стране књиге и За библиотекаре).

Контакт особа:
Љуба Јањетовић, библиотекар
e-mail: ljuba.janjetovic@nb.rs