http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/collections/index.php?id=10103

Породична преписка и документација


Садржи 36 разгледница, дописница и писама, написаних од 1921. до 1923. године, у којима се води коресподенција између Станоја Станојевића, супруге Олге и синова Лазара и Павла. Материјал је настао у Београду, Љубљани, Бледу, Бечу, Сарајеву, Мостару и Дубровнику. У оквиру ове целине налази се и лична карта (Identity Book) издата 21. 05. 1918. Станоју Станојевићу од стране лондонске полиције. У тој исправи је и фотографија С. Станојевића.