Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Збирке > Правно информациони центар


Правно информациони центар


Центар за правне информације Народне библиотеке Србије отворен је 2002. године у сарадњи са Саветом Европе, Организацијом за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) и Фондом за отворено друштво.

Центар је организован као специјална збирка у оквиру које се налази литература из области права и њему сродних наука.

У оквиру Центра доступне су:

1. Примарне публикације:
• монографске публикације везане за право и њему сродне области;
• званична документа - Службени лист СРЈ, Службени гласник РС, Службени лист града Београда,
међународни уговори СРЈ;
- прописи , уредбе, решења, судске одлуке, извештаји;
- статистички годишњаци: СФРЈ, СРЈ, Србије и града Београда;

2. Секундарне публикације:
• енциклопедије, лексикони, речници и регистри законских прописа.

3. Информације у електронском облику:
• ИндОК база података која садржи комплетан рагистар свих прописа донетих на савезном, републичком и градском нивоу, као и пречишћене текстове позитивних прописа. База се ажурира месечно.


У бази НБС, захваљујући посебној словној ознаци у оквиру сигнатуре – ПБ, лако се може идентификовати свака публкација у оквиру Центра. Публикације се користе у оквиру посебне читаонице. На захтев корисника документа се могу добити у штампаној верзији или као копија.


Контакт особе:
Мирјана Милчић
Тијана Ловре
e-mail: pravnicentar@nb.rs
tel: 011/2431-418

Корисни нет.извори

База правних прописа - Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије
горе штампај пошаљи