Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Збирке > Серијске публикације


Серијске публикације


Одељење за обраду серијских публикација бави се каталошком обрадом континуираних извора у циљу заштите и чувања, реконструкције и реституције ове грађе. Одељење прати континуиране изворе у више нивоа:

 • Каталошка обрада континуираних извора (домаћих и страних) и унос стања фонда
 • Аналитичка обрада чланака и прилога из серијских публикација
 • Послови Националног ISSN центра Србије
 • Израда националних библиографија
  Континуирани извори се састоје од библиографских извора који се издају током времена без унапред утврђеног завршетка. Обухватају серијске публикације и текуће интегративне изворе.
  Серијске публикације су континуирани извори, у било ком медију (штампаном, електронском), који се објављују узастопно у одвојеним свескама, или књигама, обично имају нумеричке или хронолошке ознаке и немају унапред предвиђен завршетак. Примери серијских публикација су: часописи, ревије, новине (дневне, службене), билтени, годишњаци, алманаси, календари, летописи, зборници и радови (друштава, универзитета, института, академија), извештаји о раду, планови и програми рада, информације, прегледи предавања универзитета и факултета, статистички годишњаци, школски листови, годишњи извештаји, стенографске белешке.
  Текући интегративни извори су библиографски извори који се допуњавају, или мењају помоћу додатака који не остају одвојени, него се интегришу у целину публикације. Примери интегративних извора су: публикације које се допуњавају невезаним листовима, wеb презентације, базе података.

  Каталошка обрада континуираних извора се заснива на стандарду ISBD (CR)- Међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора. Каталог серијских публикација део је узајамног система каталогизација COBIB.SR.
  Фонд домаће периодике попуњава се обавезним примерком, а стране периодике и старе српске штампе куповином, разменом и поклоном.
  У аналитичкој обради се каталогизују и припремају за библиографије чланци и прилози из стручних серијских публикација. Каталошка обрада се ради у складу са стандардом ISBD(CP)- Међународни стандардни библиографски опис саставних делова и подељена је у три сегмента:
 • Друштвене науке
 • Природне, примењене, медицинске и техничке науке
 • Уметност, спорт, филологија, књижевност.


  Каталошки записи за чланаке у великом броју садрже DOI (Digital Object Identificator) број , и/или URL адресу , тј. линковима до пуног текста конкретног чланка, чиме се постиже већа информативност библиографко-каталошког записа.

  Записи за серијске публикације и чланке, који су креирани у бази COBIB.SR основа су за израду следећих библиографија:

  - Библиографија Србије. Серијске публикације
  - Библиографија Србије. Серијске публикације. Званичне публикације
  - Библиографија Сербика. Серијске публикације
  -
  Библиографија Србије. Чланци и прилози у серијским публикацијама. Серија А. Друштвене науке
  - Библиографија Србије. Чланци и прилози у серијским публикацијама. Серија Б. Природне, примењене, медицинске и техничке науке
  - Библиографија Србије. Чланци и прилози у серијским публикацијама. Серија Ц. Уметност, спорт, филологија, књижевност

  Одељење серијских публикација у сарадњи са Одељењем за библиографију учествује у изради Ретроспективне библиографије српске периодике.

  Од јула 2003. у Одељењу се израђује CIP (Каталогизација у публикацији) за серијске публикације , а од новембра 2009. и за чланке у серијским публикацијама. Од новембра 2003. године при Одељењу серијских публикација послује Национални ISSN центар Србије. Поред тога, на захтев издавача, израђује се и бар-код (ЕАN код) за периодична издања.


 • горе штампај пошаљи