Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Збирке > Посебне збирке > Књижевни и други рукописи и архивалије > Архива Властоја Алексијевића


Архива Властоја Алексијевића


Властоје Алексијевић


Властоје Алексијевић (Нови Сад, 18. 10. 1911 – Београд, 14. 12. 1969), правник, културни послaник и библиограф. Школовао се у Београду, где је и завршио правни факултет (1935). После рата радио је као секретар Дирекције зa транспорт владе НР Србије (1945–1947), секретар и правни референт Министарства саобраћаја НР Србије (1951–1954) и правни саветник Савезне грађевинске коморе (од 1954).

Први штампан рад му је приповетка Паћеник (Покушај, Београд 1926). У бројним часописима и листовима је објављивао приповетке, чланке о књижевности, друштвеним наукама, праву, затим осврте о књижевним и културним појавама, као и књижевне и позоришне критике.

Рукопис Властоја Алексијевића, Савременици и последници Доситеја Обрадовића и Вука Стеф. Караџића, Биографско-библиографска грађа, садржи драгоцене податке о скоро свим личностима који су нешто значили у култури српског народа од половине 18. до почетка 20. века. Ово дело је разврстано у 16 свезака по азбучном реду и, иако је изузетно богато снадбевено детаљним биографијама и библиографија, остало је непознато нашој широј културној и научној јавности.

Библиографија и литература: Лексикон писаца Југославије I, стр. 40, Нови Сад 1972.

Свеска 1. Слово: А–Б
Свеска 2. Слово: В–Г
Свеска 3. Слово: Д–Ж
Свеска 4. Слово: З–Ј
Свеска 5. Слово: К–Л
Свеска 6. Слово: М
Свеска 7. Слово: Н
Свеска 8. Слово: Њ -О
Свеска 9. Слово: П
Свеска 10. Слово: П/2
Свеска 11. Слово: Р
Свеска 12. Слово: С
Свеска 13. Слово: Т–Ф
Свеска 14. Слово: Х–Ш
Свеска 15. Додатак I Слова: А–М
Свеска 16. Додатак II Слова: Н–Ш
горе штампај пошаљи