Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Каталози/e-Извори > Препоручене Интернет адресе > Библиотекарство


Библиотекарство


Стандарди и норматива

BNF предметне одреднице
IFLA ISBD стандарди
ISO стандарди
LC предметне одреднице
UDK Kонзорцијум


Библиотечки портали

Библиотеке нашег окружења
UNESCO Libraries Portal
Biblioteca futura
Goethe Institut Library Portal Germany
The portal site to Ireland's libraries


Струковна удружења

ABF - Друштво библиотекара Француске
ALA - The American Library Association
Association of Information Specialists (AIS) - Georgia
Associazione italiana biblioteche - The Website of the Italian Library Association
Библиотекарско друштво Србије
Друштво библиотекара Републике Српске
Друштво грчких библиотекара и информационих стручњака
Library Association - UK
Magyar Könyvtárosok Egyesülete - Друштво библиотекара Мађарске
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije - Савез библиотекарскиг друштава Словеније
SKIP - Друштво библиотечких и информационих стручњака Чешке Републике
Хрватско књижничарско друштво


Периодика

Гласник Народне библиотеке Србије
Панчевачко читалиште
Јутарњи библиотекар
Инфотека
Глас библиотеке
Преглед Националног центра за дигитализацију


Дискусионе листе, форуми и блогови

IFLA mailing листе
УДК форум

горе штампај пошаљи