http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/project.php?id=7052

The European Library
Веб локација:

http://www.theeuropeanlibrary.org/

YouTube канал

http://www.youtube.com/user/theeuropeanlibrary

Назив пројекта:
The European Library

Чланови радних тела Европске библиотеке из НБС:

Весна Стевановић - координатор
Петар Ерор
Тамара Бутиган-Вучај

Кратак опис пројекта:

Основни циљеви пројекта "Европске библиотеке" су следећи:
- изградња заједничког електронског каталога националних библиотека Европе који ће бити претражив на свим језицима пуноправних сарадника,
- изградња Интернет портала са најзначајнијим информацијама о европским националним библиотекама,
- изградња дигиталне европске бибилиотеке, односно трезора европске културне баштине.

Европска библиотека представља веб сервис који нуди приступ комбинованим изворима – књигама, часописима, новинама, мултимедијалним изворима, и у дигиталном и у традиционалном облику, који се чувају у све 43 националне библиотеке.

Визија Европске библиотеке јесте да обезбеди подједнак приступ и да промовише разумевање међу европским земљама, као и да читавом свету понуди богатство и разноликост европског знања, културе и баштине. Европска библиотека представља врата ка свету знања, информација и културе свих европских националних библиотека.

Заједнички електронски каталог европских националних библиотека објединиће на једном месту све тренутно постојеће појединачне каталоге европских националних библиотека.

Финансијска подршка:

Учешће НБС у пројекту TEL финансијски су помогли Министарство културе Републике Србије и Фонд за отворено друштво.

Статус НБС у пројекту:
НБС је пуноправни члан од јула 2005. године и активно учествује у свим сегментима пројекта.

Конференција за штампу поводом уласка НБС у пројекат ТЕL