http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/project.php?id=613

Пројекат техничке заштите библиотечке грађе


Назив пројекта:
Пројекат ревитализације микрографског система у Народној библиотеци Србије

Координатор:
Сретен Угричић

Кратак опис пројекта:

Пројекат ревитализацијe микрографског система у Народној библиотеци Србије даје решење за надоградњу постојећег система микрофимовања грађе у циљу заштите, дигитализацијом микрофилма са циљем да се корисницеима омогући лако, брзо и једноставно коришћење грађе на алтернативним медијима. Пројектовани мултимедијални систем заштите библиотечке грађе преносом садржаја на друге медије омогућава да Народна библиотека Србије испуни један од својих основних задатака, да обезбеди универзалну и трајну доступност грађи коју чува у својим фондовима.

Пројекат даје анализу стања фондова, које на овај начин треба заштитити, стања постојећих микрофилмотека, анализу расположивих медија, њихове трајности и погодности за коришћење, основне функције које систем треба да обезбеди у раду Народне библиотеке Србије и његову конфигурацију.

Пројекат дефинише процедуре микрофилмовања, претраживања и коришћења микрофилма и процедуре и редослед дигиталицације микрофилмоване грађе. Шематски су приказани: процес микрофилмовања, процес дигитализације и веза микрографског и компјутерског система Народне библиотеке Србије.

На основу техноекономске анализе дата је структура улагања у основна и обртна средства и могућа динамика обнављања посла.

У прилогу су дати: Пројектни задатак; JUS и ISO стандарди из микрографије; Преглед појмова из микрографије и Обрасци за обележавање и раздвајање.

Статус пројекта у НБС:
Завршен