Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Пројекти > Б фонд


Б фонд


Веб страница:

/collections/index.php?id=16280

Назив пројекта:
Центар за библиотекарство и информационе науке

Координатор:
Љуба Јањетовић
E-mail: ljuba.janjetovic@nb.rs

Опис пројекта:

Центар је формиран са циљем да се у специјализованој читаоници са грађом у слободном приступу и уз коришћење савремених информационих технологија одговори све већим и сложенијим захтевима и потребама студената библиотекарства и библиотекара.
Библиотечко-информационе услуге Центар развија као подршку учењу, стручном усавршавању, континуираном образовању, информационој писмености и научноистраживачком раду корисника.
Континуирана набавка стране и домаће стручне литературе о којој се корисници и непосредно могу информисати претраживањем онлајн каталога, уз могућност међубибиблиотечке позајмице, у функцији су сервисирања информационих, образовних и потреба везаних за стручни и истраживачки рад. Са истим циљем Центар учествује у аналитичкој обради домаће и стране стручне периодике и развија рад на стварању информационих инструмената у електронском окружењу. Читаоница Центра за информационе науке, намењена студентима библиотекарства и информатике, лоцирана је између читаонице Посебних фондова и читаонице Правно-информационог центра.горе штампај пошаљи