Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Пројекти > TEMPUS


TEMPUSWeb локација пројекта:

http://www.ilrs.mdx.ac.uk/tempus/index.htm

Назив пројекта:
TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies)

Кратак опис пројекта:

Основни циљ Темпус пројекта у Србији јесте изградња кооперативне библиотечке мреже високошколских библиотека у Србији, као и развој библиотечког информационог система на универзитетима у Београду, Нишу и Крагујевцу. Народна библиотека Србије укључена је у пројекат као партнер током 2002. године јер је она задужена за реализацију пројекта Виртуелна библиотека Србије, односно за успостављање централног узајамног каталога за целокупну библиотечку мрежу у Србији.

Партнери у пројекту:

- Универзитет у Београду (Универзитетска библиотека «Светозар Марковић », као координатор пројекта), Универзитет уметности у Београду, Алтернативна академска образовна мрежа, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Народна библиотека Србије,
- Хумболт универзитет у Берлину (контрактор), Мидлсекс универзитет у Лондону и Универзитет у Бечу .

Координатор Темпус пројекта у Србији је др Стела Филипи-Матутиновић из Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић”.

Презентације

Metadata: an overview - Алан Хопкинсон
Metadata: examples - Алан Хопкинсон

Постигнути резултати:

- велики број стручњака из Србије боравио је на стручним усавршавањима у Великој Британији, Немачкој, Аустрији,
- у организацији Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” и Народне библиотеке Србије у Београду је одржан велики број предавања, семинара и радионица са гостима предавачима из Велике Британије,
- купљени су сервери за неколико библиотека,
- у фебруару 2003. године од електронских каталога Библиотеке Матице српске из Новог Сада, Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке « Светозар Марковић » и Југословенског библиографско-информационог института успостављен је узајамни каталог библиотека Србије у којем се налази око 1.400.000 библиографских записа,
- у систем узајамне каталогизације током 2003. године укључено је око 20 факултетских библиотека из Србије,
- велики број стручњака из факултетских библиотека Србије прошао је обуку за рад у COBISS систему,
- у часопису Инфотека објављени су многи стручни радови везани за пројекат (посебан тематски број, 1, 2003),
- набављена је и припремљена стручна литература за рад у узајамном каталогу,
- израђена је Web презентација пројекта.

Статус пројекта у НБС:
Завршен

горе штампај пошаљи