Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Пројекти > Српска ретроспективна библиографија


Српска ретроспективна библиографија


Назив пројекта:

Српска ретроспективна библиографија

Имплементирајуће организације:

Народна библиотека Србије, Београд
Министарство културе републике Србије (финансирање)

НБС тим:
Библиографско одељење

Кратак опис пројекта:

Пројекат "Српска ретроспективна библиографија" отпочео је 1. октобра 1954. године у Народној библиотеци Србије. До краја септембра 1955. године, све послове су обављали хонорарни сарадници. Први руководилац пројекта био је Милен Николић, први сарадник у сталном радном односу у НБС. Године 1960. новоформирано Библиографско одељење у НБС преузима све послове на овом пројекту.
Пројекат обухвата три целине:


1. Српска библиографија: књиге 1801-1867.
2. Српска библиографија: књиге 1868-1944.
3. Српска библиографија листова и часописа од 1768-2005.

Циљ пројекта:

Библиографски обрадити све књиге објављене од 1801-1944. године по националним критеријумима (језик, писмо, територијална и национална припадност).
- Све књиге штампане на територији Србије без обзира на језик, писмо
или национално порекло аутора.
- Све књиге аутора српског порекла штампане ван граница Србије.
- Све књиге штампане ван граница Србије штампане на
српскохрватском језику без обзира на национално порекло аутора.

Библиографски обрадити све наслове листова и часописа од 1876-2005. по националним критеријумима (језик, писмо, територијална и национална припадност).
- Серијске публикације објављене на територији Србије (на свим језицима и писмима).
- Серијске публикације објављене у свету на српском језику и писму.
- Серијске публикације чији је издавач или власник Србин.
- Серијске публикације на страним језицима која издају Срби или српска удружења.Библиографски извори:

У процесу истраживања проверени су фондови преко 150 наших и иностраних библиотека. Прегледано је преко 10 милиона каталошких листића и јединица у штампаним и елекстронским изворима.

Статус пројекта:

1. Српска библиографија: књиге 1801-1867.

Библиографски обрађено преко 5.000 монографких публикација. Формиран лисни каталог. У току је рад на уносу библиографских записа у електронску базу НБС

2. Српска библиографија: књиге 1868-1944.

Библиографски обрађено преко 104.000 монографских публикација. У периоду од 1989-2008. године објављено 20 томова (слова А/Ж) са укупно
100.854 библиографских јединица. У оквиру допуна (Том 21) обрађено преко 4.000 библиографских јединица (редакција у току). У периоду 2005-2008. грађа свих 20 томова дигитализована и на сајту НБС инсталирана електронска база претражива преко кумулативног Ауторског и Предметног регистра.
Интернет адреса: http://bibliografije.nb.rs/bibliografija/authors/pretrazivac.html.

3. Српска библиографија листова и часописа од 1768-2005.

У бази НБС креирано 23.600 наслова српске периодике. У току је редакција првог тома са преко 5.000 наслова.горе штампај пошаљи