Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > О нама > Изводи из медија > Реконструкција и ревитализација ентеријера Народне библиотеке Србије


Реконструкција и ревитализација ентеријера Народне библиотеке Србије


05.08.2006. - Политика

„Зграда Народне библиотеке Србије, у стању у којем се сада налази, не може да одговори на захтеве корисника из земље и иностранства. Наш предлог обнове ентеријера односи се на преуређење улазног хола, пријавница и информативних пултова, читаоница, кафетерија, тоалета, а у плану је и куповина нових столова за кориснике, побољшање информационе инфраструктуре, повећање броја рачунара и побољшање унутрашњег осветљења. Настојаћемо да уз све измене буде очувана аутентичност постојеће зграде, која је под заштитом државе."

Сретен Угричић, управник

Народна библиотека Србије (НБС), основана 1832. године, најстарија је културна институција у Србији. Основна мисија Библиотеке јесте заштита, презентација и промоција културне баштине у земљи и свету, али и пружање свих врста информационих услуга грађанима Србије и корисницима широм света. Зато је у својој дугорочној стратегији, НБС као своје основне задатке поставила развој информационог окружења, изградњу друштва знања, допринос стварању информисаног и ученог грађанина будућности и унапређење модела доживотног учења.

Нова зграда НБС отворена је 1973. године и дело је светски признатог архитекте Иве Куртовића. Међутим, управо у тридесетогодишњем периоду рада у овој згради, на светском нивоу дошло је до експлозије информација, као и до потпуне промене концепта рада светских библиотека, те је реконструкција и ревитализација Народне библиотеке Србије неопходан услов за њен успешан будући рад. Услови чувања културне баштине у трезору, у којем се чува преко 900 средњовековних ћирилских рукописа и инкуабула, ни у ком погледу не одговарају светским стандардима. Услуге Народне библиотеке Србије, у њеним читаоницама дневно користи око 1.000 корисника, али капацитет читаоница није довољан ни на дневном нивоу да прими постојећи број корисника. У складу са кључним променама у светском информационо-технолошком окружењу, у многим аспектима су промењене и унапређене многе услуге НБС. Тако електронске услуге Библиотеке, преко Интернет презентације, дневно користи преко 5.000 „виртуелних" корисника из земље и света, што на годишњем нивоу представља импозантну цифру од преко 1,5 милиона корисника.

Да би улога Библиотеке у нашем друштву као и на европском и светском нивоу била унапређена, неопходно је извршити њену реконструкцију и ревитализацију. Њено централно место на Светосавском платоу основ је и за развој културног туризма наше земље, а профил њених корисника (студенти, истраживачи, научници) основ изградње друштва знања.

Зато је пројекат реконструкције и ревитализације ентеријера Библиотеке неопходан услов њеног успешног будућег пословања, укључења у светско информационо друштво, заштиту културне баштине наше земље и њене презентације на светском нивоу. Ако је један од главних стратешких циљева Републике Србије стварање друштва знања и укључење наше земље у Европску унију, онда смо сасвим сигурни да тај циљ није могуће остварити без унапређења рада Народне библиотеке Србије. Једино ће информисан грађанин, спреман на доживотно учење и усавршавање бити у стању да постане истински грађанин Европске уније и светске заједнице као информационог друштва и друштва знања и зато Народна библиотека Србије представља врхунски информациони и културни капитал Републике Србије.

Основни конкретни циљеви реконструкције и ревитализације ентеријера Народне библиотеке Србије подразумевају више сегмената:

- унутрашња реконструкција Библиотеке која обухвата реконструкцију улазног хола, пријемних информативних пунктова, свих читаоница, кафетерије, тоалета, промену дотрајалих радних столова за 500 корисничких места, 200 нових столова и столица за нове читаонице, доградњу информационе
инфраструктуре, постављање рачунара у свим читаоницама, реконструкцију унутарњег осветљења;

- комплетно информатичко-технолошко опремање, доградња информатичке инфраструктуре, провод нових оптичких каблова, постављање нових радних станица и рачунара на свим корисничким местима;

- израда пројекта реконструкције трезора за чување највредније грађе НБС - средњовековних ћирилских рукописа и инкунабула, што подразумева стварање најоптималнијих мера заштите баштине по светским стандардима у погледу контролисаних услова за чување те посебно осетљиве грађе.

Остварењем ових основних циљева, Народна библиотека Србије постаће модерна зграда, функционална и спремна да прими све већи број корисника и њихових захтева за информацијама (капацитети читаоница повећавају се за преко 30%). тек тако реконструисана Библиотека биће у стању да по светским стандардима штити, чува и презентује културно благо наше земље, и у складу са новим информатичко-технолошким окружењем, биће у могућности да се укључи у светску мрежу библиотека, руководећи мрежом библиотека и информационих центара у земљи и да на равноправни начин учествује у мрежи библиотека у региону, Европи и свету, позиционирајући се као равноправни партнер у креирању Европске дигиталне библиотеке као једног од најзначајнијих пројеката Европске уније.

Укупна вредност пројекта: 2.168.000 евра
Трајање пројекта: 18 месецигоре штампај пошаљи