http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/phone_book.php

Адресар запослених


[Ажурирано 11.01.2018]


Важни телефони Народне библиотеке Србије
Централа (011) 2451-242
Управник (011) 2434-091 Фаx:(011) 2451-289
CIP (011) 2452-243 Фаx:(011) 2452-243
ISBN (011) 2459-444 Фаx:(011) 2459-444
ISSN (011) 244-7362
ISMN (011) 2451-242/79
ISAN (011) 2424-116
Одсек за ауторско и сродна права (011) 2432-028
Одељење за програме из културе и протокол (011) 2457-822
Књижара (011) 3088-978, (011) 3088-983 Fax: (011) 3088-978
Контакт са чланицама ВБС система (011) 2452-350
КоBSON (011) 2451-844
НБС Вебсајт
Улаз за читаоце (011) 240 45 32
Службени улаз (011) 243 46 86


Канцеларија управника
Управник Народне библиотеке Србије Ласло Блашковић 2434-091, 2451-242/14
Секретарица Гордана Швабић тел.2434-091,факс 2451-289


Управа
Заменик управника и руководилац Сектора за библиотечко-информациону делатност Др Драгана Милуновић 2451 750
2451242/18
Заменик управника и руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије Весна Стевановић 2459-473
2451242/29
Заменик управника и руководилац Сектора за финансијске, правне и опште послове Драган Глишић 2438-607
2451241/30
Секретар Биљана Пантелић 2458-131
2451242/93


Сва одељења
Сектор за библиотечко-информациону делатност
Одељење обавезног примерка
Одељење селективне набавке - одсек за размену/ поклон / куповину
Одељење монографских публикација – CIP/ISBN
Одељење серијских публикација - ISSN
Одељење за чување и приступ фондовима
Одељење за пружање информационих услуга корисницима - одсеци за правне информације / за пружање услуга слепим и слабовидним корисницима / за библиотекарство и информационе науке
Одељење посебних фондова – ISMN / ISAN
Одељење за библиографију
Одељење за научне информације – DOI
Одељење за заштиту и конзервацију и рестаурацију
Одељење за археографију
Одељење за међународне пројекте и сарадњу
Одељење за издаваштво и пласман књиге
Одељење за програме из културе и протокол
Одељење за односе са јавношћу и маркетинг
Фондација Народне библиотеке Србије
Сектор виртуелне библиотеке србије
Центар за узајамну каталогизацију Републике Србије - Одсек за сервис и контакт са чланицама система / Одсек за одржавање система
Одељење за истраживање и развој библиотечког система – Матично одељење / Одсек за континуирано стручно образовање
Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система
Одељење за развој дигиталне библиотеке и микрографију
Сектор за финансијске и правне и опште послове
Одељење за економско-рачуноводствене послове
Одељење за правне послове и јавне набавке и заштиту ауторског и сродних права
Одељење за техничко-безбедоносне послове и послове безбедности и здравља на раду


Сектор за библиотечко-информациону делатност
Заменик управника и руководилац Сектора за библиотечко-информациону делатност Др Драгана Милуновић 2451-750
2451242/18


Одељење обавезног примерка
Начелник Немања Калезић 2453-759
2451242/07
Младен Гајић 2451242/07
Драгана Ђорђевић 2451242/07
Вела Николић 2451242/07
MA Oгњен Ковачевић 2451242/07
Светлана Павловић 2451242/07
Слободан Митровић 2451242/07
MA Милутин Радивојевић 2451242/07
Матеја Степић 2451242/07
Мирјана Чичић 2451242/07
Жарко Илић 2451242/07


Одељење селективне набавке
 • одсеци за размену, поклон и куповину
 • Начелник Ивана Николић 2458-033
  2451242/43
  Одсек за поклон
  Весна Глушчевић 2435-603
  2451242/49
  Сњежана Лојовић 2435-603
  2451242/49
  Јелена Бенић 2435-603
  2451242/49
  Милена Јеловац 2451242/49
  Славко Поледица 2435-603
  2451242/49
  Бранимирка Ковачевић 2435-603
  2451242/49
  Одсек за размену
  MA Биљана Калезић 2458-033
  2451242/43
  Магдалена Костић 2458-033
  2451242/43
  Јанко Турчиновић 2458-033
  2451242/43
  Милана Укропина 2435-603
  2451242/44
  Марина Стојковић 2451242/56
  Мирјана Станишић 2458-033
  2451242/43
  Боса Гајић 2451242/56
  Душан Илић 2451242/56
  Весна Шашић 2458 033
  2451242/43
  Зоран Јелић 2458 033
  2451242/43
  Александар Јеремић 2451242/56
  Одсек за куповину
  Драган Родић 2435-603
  2451242/49


  Одељење монографских публикација
 • Национална ISBN агенција
 • Служба CIP.a
 • Начелник Илинка Смиљанић 2452-454
  2451242/33
  MA Ана Савић 3088-919
  2451242/38
  др Срђан Славнић 3088-918
  2451242/39
  MA Нађа Стојковић-Јовановић 2424-112
  2451242/37
  Марија Јелушић 2424-112
  2451242/37
  Тања Тасић 3088-919
  2451242/35
  Лидија Бошковић 2424-112
  2451242/25
  Ирена Бузић 3088-919
  2451242/37
  Бранка Ристивојевић 3088-919
  2451242/35
  MA Јасмина Вуканић 3088-919
  2451242/37
  MA Наташа Горановић-Прља 3088-919
  2451242/37
  Ангелина Грујић 3088-918
  2451242/39
  MA Бранкица Ресан 3088-919
  2451242/35
  Вишња Милосављевић 2424-112
  2451242/37
  Татјана Релић Весковић 3088-918
  2451242/39
  MA Драган Милошевић 3088-918
  2451242/38
  Елена Милисављевић 2424-112
  2451242/37
  Милена Николић 2424-112
  2451242/37
  Миљана Шурлан 3088-918
  2451242/38
  CIP
  Руководилац: МА Наташа Симић 2452-243
  2451242/38
  Веселин Блажић 2451242/06
  ISBN
  Перуника Ђоковић 2451242/06
  Сандра Вукелић 2451242/84


  Одељење серијских публикација
 • Национална ISSN агенција
 • Начелник Љиљана Драгичевић 2447-362
  2451242/40
  Љубица Алексић 2447-362
  2451242/42
  Александра Коцић 2447-362
  2451242/40
  Драгиња Витковић 2451242/42
  MA Вељко Ђоковић 2447-362
  2451242/42
  Ивана Јашовић 2451242/42
  др Наташа Јовановић 2447-362
  2451242/41
  Небојша Ковачевић 2451-242/42
  Бојана Веселиновић 2451242/34
  Саша Кошутић 2451242/42
  Биљана Милић-Крстић 2451242/42
  Весна Маџарац 2451242/42
  Весна Сурла 2447-381
  2451242/34
  Валентина Бранковић 2447-362
  2451242/40
  МА Маријана Миловановић 2447-362
  2451242/40
  MA Kаћа Радисављевић 2451242/42
  MA Ана Стевановић 2447-362
  2451242/42
  Иван Рацић 2447-362
  2451242/42
  Никола Вукановић 2447-362
  2451242/41
  ISSN
  Руководилац Љиљана Драгичевић 244-7362


  Одељење за чување и приступ фондовима
  Начелник др Ненад Идризовић 2451242/57
  Љубомир Бранковић 2451242/58
  Марко Иличић 2451242/58
  Гаврило Јанковић 2451242/58
  Жељко Бабић 2451242/58
  Снежана Џебрић 2451242/58
  Ивана Сремчевић 2451242/58
  Зорана Саркањац 2451242/58
  Радмила Станојковић 2451242/58
  Марко Мргуд 2451242/58
  Милан Станчић 2451242/82
  Жељко Агатоновић 2451242/82
  Сања Степић
  Књиговезница
  Слађана Стојковић 2451242/82
  Биљана Милутиновић 2451242/82
  Биљана Тијанић 2451242/82
  Драгица Николић 2451242/82


  Одељење за пружање информационих услуга корисницима
 • Одсек за правне информације
 • Одсек за пружање услуга слепим и слабовидним корисницима
 • Одсек за библиотекарство и информационе науке
 • Начелник Слађана Стојаковић 2447-381
  2451242/71
  MA Александра Грозданић 2451242/86
  Слободан Злоколица тел/факс: 2452-952
  2451242/71
  МА Љиљана Мацура 2451242/86
  Мила Милановић 2451242/61
  Сузана Рајић 2447-381
  2451242/71
  Вишња Агатоновић 2451242/61
  Љиљана Башић 2447-381
  2451242/71
  Моника Белужић 2447-381
  2451242/71
  Jeлена Цимеша 2450-659
  2451242/10
  MA Андреа Јовановић 2451242/61
  MA Тијана Бацетић 2451242/61
  Бојан Јовановић 2451242/19
  Славица Патрногић 2451242/61
  Светлана Зграбљић 2451242/61
  Александар Перковић 2451242/65
  Јелена Николић 2451242/61
  Ана Радојковић 2451242/61
  Jелена Гоцић 2451242/19
  Биљана Курбалија 2451242/61
  Драгана Пантелић 2450659
  2451242/10
  MA Ана Николић 2451242/61
  Верослава Обрадовић 2451242/61
  Кристина Ковачевић 2451242/61
  Слађана Суботић 2451242/61
  Жељка Кочић - Младеновић 2451242/65
  Одсек за правне информације
  Мирјана Милчић 2431-418
  2451242/87
  МА Тијана Ловре 2431-418
  2451242/87
  Одсек за пружање услуга слепим и слабовидним корисницима
  Недељка Ложајић 2424116
  2451242/79
  MA Никола Петаковић 2424116
  2451242/79
  Одсек за библиотекарство и информационе науке
  MA Биљана Богдановић 2452-241/86


  Одељење посебних фондова
 • Национална ISMN агенција
 • Национална ISAN агенција
 • Начелник Маша Милорадовић 2457-642
  2451242/72
  др Дејан Вукићевић 2451242/78
  Рашко Ђоновић 2451242/78
  Душан Никодијевић 2451242/73
  Славен Попара 2451242/77
  Велибор Прелић 2451242/74
  Срђан Тадић 2451242/77
  MA Јелена Глишовић 2451242/75
  мр Иван Обрадовић 2451242/77
  MA Јасмина Трифунац 2451242/78
  Саша Илић 2451242/74
  Aна Вукобрат 2451242/75
  ISAN Сузана Павловић 2424116
  2451242/79
  ISMN мр Весна Александровић 2451242/79
  мр Јадранка Божић 2453-843
  2451242/76
  Горана Стевановић 2451242/77


  Одељење за библиографију
  Начелник Жарко Војновић 2451-743
  2451242/53
  Јадранка Раденковић 2451242/45
  Бранислав Ристић 2451242/45
  Вера Црљић 2451242/50
  Марија Богдановић 2451242/46
  Биљана Албахари 2451242/45
  МА Миљана Ђукић 2451242/46


  Одељење за научне информације
 • Национална DOI агенција
 • Начелник MA Татјана Тимотијевић 2451-844
  2451242/69
  Александра Кужет 2451-844
  2451242/69
  MA Божидар Ивић 2451-844
  2451-242/69
  МА Борис Ђенадић 2451-844
  2451242/69
  МА Ирена Јаворски 2451-844
  2451242/69
  Катарина Перић 2451-844
  2451242/69


  Одељење за заштиту, конзервацију и рестаурацију
  Начелник Жељко Младићевић 2451242/08
  мр Катарина Шућур 2451242/09
  Игор Кнежевић 2451-242/09
  Тања Лошић 2451242/09
  Станка Николић 2451-242/09
  МА Нина Димић 2451-242/09
  Владимир Антић 2451242/09
  МА Славица Јанаћковић 2451242/09
  Тијана Василијевић 2451242/09
  Звонимир Ратковић 2451-242/01
  Тања Тиховски 2451242/09


  Одељење за археографију
  Начелник Владан Тријић 2452-662
  2451242/54
  др Јасмина Недељковић-Ковачевић 2451242/51
  мр Миланка Убипарип 2451242/54
  мр Љиљана Пузовић 2451242/55
  Јована Станојловић 2451242/52
  MA Мирослав Лазић 2451242/54


  Одељење за међународне пројекте и сарадњу
  Ана Милутиновић 2404-512, 2451-242/03


  Одељење за издаваштво и пласман књиге
  Начелник др Драган Пурешић 2431-083
  2451242/27
  Милош Нинковић 2451242/32
  Весна Тријић 2451242/32
  Драгана Перуничић 2451242/32
  Јелена Витезовић 2451242/32
  Снежана Здравковић 2434853/00
  Зорица Ристић 3088-983
  2451-242/83
  Тања Милошевић 3088-983
  2451-242/83


  Одељење за програме из културе и протокол
  Начелник др Милeна Ђорђијевић Teл/Фaкс: 2457-822
  2451242/81
  Душан Злоколица Teл/Фaкс: 2453-668
  2451242/23
  Беба Станковић 2453-668
  MA Jована Мркић Teл/Фaкс:2457-822
  2451242/81


  Одељење за односе с јавношћу и маркетинг
  Мирјана Симоски Tel/Fax: 2457-822
  2451242/81
  Биљана Ракочевић 2451242/03


  Сектор Виртуeлнa библиотекa Србије (ВБС)
  Заменик директора и руководилац Сектора Виртуeлна библиотека Србије Весна Стевановић 2459-473
  2451242/29


  Центар за узајамну каталогизацију Републике Србије
 • Oдсек за сервис и контакт са чланицама система
 • Oдсек за одржавање система
 • Начелник Милорад Вучковић 2452-350
  2451242/29
  Љубица Љубишић 2452-350
  2451242/29
  Jeлена Нешковић 2452-350
  2451242/29
  Одсек за сервис и контакт са чланицама система
  Емина Чано-Томић 2452-350
  2451242/29
  Контакт за чланове ВБС система


  Одељење за истраживање и развој библиотечког система – Матично одељење
 • Одсек за континуирано стручно образовање
 • Начелник проф. др Добрила Бегенишић 011 2453 843
  2451242/68
  Бојана Вукотић 2452-945
  2451242/24
  Марина Митрић 2452-945
  2451242/31
  мр Ивана Тодоровић 2452-945
  2451242/24
  Одсек за континуирано стручно образовање
  Весна Јовановић 2453-668


  Одељење за одржавање и развој рачунарско-информатичког система
  Начелник Мирољуб Стојановић 2451-288
  Зоран Бујошевић 2451242/48
  Игор Марковић 2451-288
  MA Александра Видовић 2451242/48
  Стефан Јамандиловић 2451-288
  Младен Радовић 2451-288


  Одељење за развој дигиталне библиотеке и микрографију
  Начелник Taмара Бутиган Вучај 2456-478
  2451242/70
  МА Наташа Петровић 2455-488
  MA Татјана Домазет 2455 488
  Вера Зрнић 2456-478
  2451242/64
  Олга Mитровић 2456-478
  2451242/70
  Урош Жугић 2456-478
  2451242/70
  Јасна Мајерле 2451242/02
  Ирена Малвић-Опановић 2451242/65


  Сектор за финансијске, правне и опште послове
  Заменик директора и руководилац Сектора за финансије и општу администрацију Драган Глишић 2438-607
  2451241/30
  Секретар Биљана Пантелић 2458-131
  2451242/93


  Одељење за економско-рачуноводствене послове
  Начелник Бранислав Станковић 3448-268
  2451242/16
  Служба рачуноводства
  Шеф књиговодства и рачуноводства Слађана Маринковић Тел/Фаx 2433-734
  2451242/17
  Књиговођа главне књиге Маја Костић 3448-268
  2451242/17
  Сарадник за план и анализу Јована Ћировић 3448-268
  2451242/16
  Ликвидатор Дарко Трифуновић 2433-734
  2451242/15
  Књиговођа аналитичке евиденције – купци, добављачи Предраг Блажић 3448-268
  2451242/15
  Књиговођа аналитичке евиденције – обрачун плата Марија Јеросимић 3448-268
  2451242/15
  Благајник Светлана Грујић 3448-268
  2451242/15
  Бифе
  Организатор пословања Бифеа Оливера Дабић 2451242/62
  Анђа Памучар 2451242/62
  Ивана Радосављевић 2451242/62
  Сузана Милошевић 2451242/62


  Одељење за правне послове, јавне набавке и заштиту ауторског и сродних права
  Шеф Правне службе и Службе људских ресурса Летица Роквић 2432-028
  2451242/21
  Правна служба
  Јелена Марковић 2456-944
  2451242/23
  Јелена Атанасковић 2451242/21
  Одсек за ауторско и сродна права
  Сандра Магре 2432-028
  2451242/21
  Служба за људске ресурсе
  Милица Јосиповић 2456-944
  2451242/23
  Писарница, архива и курирска служба
  Јулијана Станимиров 2451-287
  2451242/04
  Тијана Нићифоровић 2451-287
  2451242/04


  Одељење за техничко-безбедоносне послове
  Начелник MA Милисав Вуловић 2451242/22
  Техничка служба - одржавање објекта и опреме
  Јоле Карађоле 2457-255
  2451242/05
  Роберт Хеинрих 2457-255
  2451242/05
  Жељко Мишић 2457-255
  2451242/05
  Драгољуб Стојанов 2457-255
  2451242/05
  Миладин Стојчић 2457-255
  2451242/05
  Ненад Ивковић 2457-255
  2451242/05
  Служба обезбеђења и противпожарне заштите
  Растко Мијић 2451242/99
  Милан Стефановски 2451242/99
  Драган Зукић 2451242/99
  Милоје Јосиповић 2451242/99
  Владимир Кончар 2451242/99
  Милош Бановић 2451242/99
  Мирослав Милутиновић 2451242/99
  Саша Маринковић 2451242/99
  Миодраг Обрадовић 2451242/99
  Јаковљевић Саша 2451242/99
  Служба за одржавање хигијене
  Милена Алексић 2451242/92
  Милена Живковић 2451242/92
  Александра Савић 2451242/92
  Гордана Аксић 2451242/92
  Јелена Филиповић 2451242/92
  Славица Маринковић 2451242/92
  Гардероба
  Јованка Рађеновић-Радојчић 2451242/63
  Сузана Ољача 2451242/63
  Марина Аксић 2451242/63
  Телефонска централа Љиљана Тодоровић 2451-242
  2451242/11
  Возачи Дарио Илић 2451242/22
  2451242/05
  Душан Живојиновић 2457-255
  2451242/05