Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Међународни пројекти


Међународни пројекти


ARSC пројекат
Гостовања у Народном позоришту у Београду – историјски оперски снимци у периоду од 1969. до 1989. годинеhttp://www.arsc-audio.org/committees/preservation-grant-recipients.html Прочитајте текст »
CSEEE пројекат
Збирке југоисточне Европе у Европеаниhttp://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newsitem/9850 Прочитајте текст »
COST акција IS1005
Средњовековна култура и технолошки ресурси

У јуну 2013. године, у COST (European Cooperation in Science and Technology) акцију о Средњовековној Европи (Medievo Europeo, http://www.medioevoeuropeo.org/), укључиле су се две институције из Србије: Народна библиотека Србије и Математички институт САНУ.

http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1005 Прочитајте текст »
Светска дигитална библиотекa
Пројекат Светске дигиталне библиотеке покренула је Конгресна библиотека у Вашингтону у сарадњи са Унеском 2005. године.
Светска дигитална библиотека требало би да буде усредсређена на представљање ретких и јединствених збирки које су физички похрањене на географски различитим локацијама, а које, удружене с другим међународним, мултикултурним и мултијезичким збиркама могу истовремено да се претражују и прегледају, да доприносе новим знањима и да буду корисне за наставнике, професоре, истраживаче, студенте и широку публику.

http://www.wdl.org/en Прочитајте текст »
EDL
European digital library project - Пројекат Европске дигиталне библиотеке

Пројекат ЕDL је циљани пројекат финансиран од стране Европске комисије, у оквиру програма e-Contentplus. Пројекат координира Немачка национална библиотека. Пројекат је покренут у септембру 2006 са циљем да ради на укључивању библиографских база података и дигиталних колекција националних библиотека из следећих земаља: Белгије, Грчке, Исланда, Ирске, Лихтенштајна, Луксембурга, Норвешке, Шпаније и Шведске, у Европску библиотеку. Пројекат ЕDL бавиће се и унапређењем вишејезичности на порталу Европске библиотеке, успостављањем сарадње између Европске библиотеке и других не-библиотечких иницијатива и ширењем маркетиншких и комуникационих сервиса Европске библиотеке.

http://www.edlproject.eu/ Прочитајте текст »
The European Library
Рад на овом европском пројекту званично је започет почетком 2001.године. Лин Бриндли, извршни директор Британске библиотеке, по први пут је презентирала пројекат на Конференцији CDNL у Бостону 2001. Конзорцијум осам европских националних библиотека започео је рад на TEL пројекту с циљем да се развије и побољша сарадња европских националних библиотека на плану развоја дигиталних и других електронских колекција у библиотекама. TEL је реализован у форми “Пратећег програма” очувања културне баштине европских земаља који је у надлештву Европске комисије (Key Action 3 of the Information Technology IST research program). Финансијер TEL пројекта је Европска комисија, а пројекат се реализује под окриљем CENL (Конференције европских националних библиотека).

http://www.theeuropeanlibrary.org/ Прочитајте текст »
ENRICH
ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) - Умрежени европски извори и информације о културној баштини

Циљ овог пројекта јесте да омогући приступ дистрибуираним дигиталним репрезентацијама документарне баштине из различитих европских институција културе. Ово истраживачко окружење подразумева рукописне књиге, али и инкунабуле, старе и ретке штампане књиге, као и друге историјске документе. Пројекат се базира на дигиталној библиотеци Манускрипторијума која већ садржи податке о грађи из 46 збирки из републике Чешке и других европских земаља.

http://enrich.manuscriptorium.com/ Прочитајте текст »
Балканска библиографија
У децембру 2002. године Национална библиотека “Ћирило и Методије” и Центар за напредне студије из Софије завршили су рад на заједничком пројекту чији је циљ била израда библиографије свих научних истраживања везаних за Балкан, а објављених у Бугарској током последњих петнаест година у областима културе, историје, политике, књижевности и уметности.

Прочитајте текст »
TEMPUS
Темпус је програм Директората за опште образовање и културу Европске комисије. Техничку помоћ програму пружа European Training Foundation. Темпус програм подстиче институције у земљама чланицама ЕУ и земљама партнерима да се ангажују у изградњи “конзорцијума”.

http://www.ilrs.mdx.ac.uk/tempus/ Прочитајте текст »
IFLA UBCIM ПРОГРАМ
IFLA Програм Универзалне библиографске контроле и међународног MARC формата - IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme

Програм универзалне библиографске контроле и међународног MARC формата један је од најзначајнијих програма IFLA-е кроз који се доприноси развоју библиотека и уједначавању стандарда рада свих библиотека у свету.

http://www.ifla.org.sg/VI/3/ubcim.htm Прочитајте текст »
LIBECON 2000
Libecon представља европски пројекат за уједначавање библиотечке статистике. Libecon користи интернет комуникације да развија континуирану и ажурирану базу података о библиотечким активностима. Libecon пројекат финансира Европска комисија до јула 2004. године, а очекује се да ће пројекат бити настављен и после тог рока. У пројекат је укључено 29 држава – све чланице Европске Уније, као и земље Средње и Источне Европе.

http://www.libecon.org/ Прочитајте текст »
PULMAN i PULMAN XT
Пројекат PULMAN покренут је под окриљем ICT програма Европске комисије. У пројекат су у почетку биле укључене земље Европске Уније и земље кандидати за чланство у Унији, а после су прикључене и земље Централне и Источне Европе, укупно 37 земаља.

http://www.pulmanweb.org/ Прочитајте текст »
CALIMERA
Calimera представља наставак пројекта Pulman. Основни циљ јесте промоција успешне праксе локалних институција културе широм Европе и стварање основе за развој библиотека, архива, музеја, за очување културног наслеђа на европском нивоу.

http://www.calimera.org/default.aspx Прочитајте текст »
INDEX TRANSLATIONUM (ITR)
Народна библиотека Србије израђује библиографију превода у Србији и Црној Гори и прослеђује је једном годишње као базу података у Унеско који објављује “Index Translationum”.

http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml Прочитајте текст »
Bibliotheca Universalis
Један од најзначајнијих пројеката на светском плану јесте Bibliotheca Universalis, стварање јединствене светске дигиталне библиотеке. Пројекат су започеле националне библиотеке Велике Британије, Француске, Немачке и Јапана у јуну 1995. г. Пројекту су се касније прикључиле и остале најразвијеније земље света, чланице Г7. Циљ пројекта јесте установљење универзалне светске виртуелне библиотеке дигиталних докумената.

http://www.culture.gouv.fr/culture/bibliuni/engbu1.htm Прочитајте текст »
CECUP i CELIP
Central and Eastern European Copyright User Platform, Central and Eastern European Licensing Information Platform

Технолошки развој који библиотеке све више усмерава ка дигитализацији колекција и побољшању у пружању електронских услуга, суочава библиотеке са све већим бројем проблема везаних за ауторска права у електронском окружењу. Стога је било неопходно што пре пронаћи одговарајућа решења заштите ауторских права у библиотекама.

http://www.eblida.org/cecup/ Прочитајте текст »
ICDL
International Children’s Digital Library

Међународна дечја дигитална библиотека (International Children’s Digital Library) представља истраживачки непрофитни пројекат чија ће реализација трајати пет година, од 2002. до 2007. године. Покретачи пројекта су Универзитет у Мериленду, организација Internet Archive и Међународна дечја библиотека из Минхена. За сада пројекат финансирају Америчка национална фондација за науку, Карл Остин фондација, Институт за музејске и библиотечке сервисе Сједињених Америчких Држава, Конгресна библиотека из Вашингтона, Маркл фондација, Адоб системи и земље учеснице у пројекту.

http://www.icdlbooks.org/ Прочитајте текст »
Million books
Америчка организација Internet Archive покренула је 2003. године врло значајан интернационални пројекат. Циљ пројекта «Милион књига» јесте изградња дигиталне библиотеке света од милион књига до краја 2005. године.

http://www.archive.org/texts/collection.php?collection=millionbooks Прочитајте текст »
Вишејезични терминолошки речник библиотекарства
Један од међународних пројеката у којем је Народна библиотека Србије учествовала у претходном периоду јесте и пројекат израде Вишејезичног терминолошког речника библиотекартсва. Руководилац пројекта је господин Иван Канич из Националне и универзитетне књижнице из Љубљане, у пројекту учествује 17 земаља.

http://www2.arnes.si/~ljnuk4/multi/multi.html Прочитајте текст »

горе