Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Међународне организације


Међународне организације


IFLA / ИФЛА
International Federation of Library Associations and Institutions - Међународна федерација библиотечких удружења и институцијаhttp://www.ifla.org Прочитајте текст »
CDNL
Conference of Directors of National Libraries - Конференција директора националних библиотека света

Ова конференција одржава се сваке године током конгреса ИФЛА-е и у њеном раду учествују директори или њихови заменици готово свих националних библиотека света.

Прочитајте текст »
CENL
Conference of European National Librarians - Конференција директора европских националних библиотека

Конференција директора националних библиотека Европе (CENL – Conference of European National Librarians) основана је неформално 1987. године у Португалу на састанку директора неколико националних библиотека Европе. Од 1999. године регистрована је у Холандији као фондација 48 националних библиотека из 46 европских земаља (Италија и Русија имају по две библиотеке чланице). CENL делује по холандском законодавству, има свој статут и остале пратеће правне документе.


http://www.cenl.org/ Прочитајте текст »
EBLIDA
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations - Европски биро библиотечких, информационих и документационих удружења

EBLIDA је независна, недржавна и некомерцијална асоцијација библиотечких, информационих, документационих и архивских друштава и заједница у Европи. Основна тежња ове асоцијације јесте да окупи сва библиотечка удружења Европе, а теме на које је EBLIDA сконцентрисана су сарадња библиотечких удружења на европском нивоу, повезивање библиотека путем телекомуникационих мрежа, културна сарадња, заштита интелектуалне својине, развој информационог друштва и технологија. Асоцијација је основана 1990. године, а њено седиште налази се у Хагу.

http://www.eblida.org Прочитајте текст »
CERL
Consortium of European Research Libraries - Конзорцијум европских истраживачких библиотека

Овај Конзорцијум установљен је 1992. године. Његов циљ јесте стварање заједничке библиографске базе за књиге и друге облике књижне грађе штампане до 1830.године.
CERL има 39 пуноправних чланова, 17 групних, 11 специјалних, 9 придружених.

http://www.cerl.org Прочитајте текст »
OCLC
Online Computer Library Center - Онлајн компјутерски библиотечки центар

Мисија OCLC је да побољша приступ светским информацијама и да смањи библиотечке трошкове тако што нуди услуге за библиотеке и њихове кориснике. OCLC је водећи глобални сервис за сарадњу међу библиотекама који помаже библиотекама тако што корисницима нуди приступ знању.

http://www.oclc.org Прочитајте текст »
ABDOS
Радна заједница библиотека и документационих центара за истраживање источне, средње и југоисточне Европе

Заједница је основана 1971. године у Минхену, а седиште јој се налази у Државној библитоеци у Берлину. Сваке године одржава се саветовање Заједнице и потом се издаје зборник са саветовања. У Заједници су окупљени представници свих славистичких центара из Немачке, али и представници најзначајнијих институција културе из југоисточне Европе и славистичких центара из целог света.

http://www.sbb.spk-berlin.de/deutsch/abteilungen/osteuropa_abteilung/abdos.html Прочитајте текст »
IIPC (IIPC - International Internet Preservation Consortium)
Међународни конзорцијум за очување Интернета


Прочитајте текст »
ELAG
Европска група за аутоматизацију библиотека

ELAG је организација која удружује стручњаке за аутоматизацију библиотека у водећим европским библиотекама и информационим центрима. Основана је 1979. године у Копенхагену као наследник INTERMARC-а (одбора за имплементацију јединственог формата података у националној библиографији). Чланови ELAG-а су појединци који представљају своје институције, по правилу националне или универзитетске библиотеке, библиографске или информационе центре који сервисирају библиотечки систем, односно библиотечке мреже.

http://www.elag.org Прочитајте текст »
LIBER
Ligue des bibliothèques européennes de recherche - Лига европских истраживачких библиотека

LIBER је основан 1971. године под покровитељством Савета Европе као главна асоцијација најзначајнијих европских истраживачких библиотека. Данас су чланови LIBER-а најзначајније библиотеке из 40 земаља Европе.

http://www.kb.dk/liber Прочитајте текст »
УНЕСКО
- НБС је већ годинама депозитна библиотека за сва документа Унескоа.
- НБС израђује библиографију превода у Србији и прослеђује је једном годишње као базу података у Унеско који објављује “Index Translationum”.
- Под окриљем Унескоа реализује се програм “Памћење света” (Memory of the World), односно управо Унеско води овај Светски регистар документационе културне баштине света


http://www.unesco.org Прочитајте текст »
Савет Европе
У оквиру пројекта “Центар за правне информације”, Народна библиотека Србије је успоставила сарадњу са Саветом Европе и постала депозитна библиотека за сва документа Савета Европе.

http://www.coe.int
OSCE
Organization for security and cooperation in Europe - ОЕБС - Организација за безбедност и сарадњу

У оквиру пројекта “Центар за правне информације” Народна библиотека је постала депозитна библиотека за документе ОSCE.

http://www.osce.org/
Светска здравствена организација
Народна библиотека Србије већ годинама је депозитна библиотека за сва издања Светске здравствене организације.

http://www.who.int/

горе