Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Извештаји и планови


Извештаји и планови


План међународне сарадње НБС за 2012. годину


Прочитајте текст »
Извештај међународне сарадање НБС за 2011. годину
НБС је заједно са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ била домаћин великог комбинованог састанка сервиса The European Library и пројекта Europeana Libraries у новембру 2011. Само том приликом је НБС посетило и у њој боравило преко стотину гостију из готово свих земаља Европе. Са друге стране, стручњаци НБС су одлазили на бројне стручне скупове, где су углавном имали излагања. НБС је такође наставила своје активно учешће у раду најзначајнијих међународних асоцијација – IFLA, CDNL, CENL, LIBER, EBLIDA, ABDOS, ISSN, ISMN, ISBN, ISAN, DOI, eIFL, UNESCO итд.


Прочитајте текст »
План Међународне сарадње НБС за 2011. годину
Током 2011. године НБС ће наставити своју успешну међународну сарадњу на следећим пољима: активно учешће у раду међународних организација (IFLA, LIBER, CDNL, CENL, EBLIDA, ISSN, ISBN, ISMN, DOI, ISAN, ABDOS...); партнерство у међународним пројектима (The European Library, Europeana, World Digital Library, eIFL, Google Scholar, Хиландар); сарадња на пољу међнародне размене публикација и пласмана наше књиге у свет; унапређење регионалне сарадње, учешће стручњака НБС на међународним конференцијама, скуповима, семинарима и радионицама; пријем иностраних гостију у НБС; предавања и трибине са гостима из иностранства у оквиру рада Редакције за културу

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарадње НБС за 2010. г.
Током 2010. године НБС је посетио већи број страних гостију, а стручњаци НБС су одлазили на разне стручне скупове, где су углавном имали излагања. НБС је такође наставила своје активно учешће у раду најзначајнијих међународних асоцијација – IFLA, CDNL, CENL, LIBER, EBLIDA, ISSN, ISMN, ISBN, ISAN, DOI, eIFL, UNESCO итд.

Прочитајте текст »
План Међународне сарадње НБС за 2010. годину
Током 2010. године НБС ће наставити своју успешну међународну сарадњу на следећим пољима: активно учешће у раду међународних организација (IFLA, LIBER, CDNL, CENL, EBLIDA, ISSN, ISBN, ISMN, DOI, ISAN, ABDOS...); партнерство у међународним пројектима (The European Library, Europeana, World Digital Library, eIFL, Google Scholar, Хиландар, EMBARK, COREl); сарадња на пољу међнародне размене публикација и пласмана наше књиге у свет; унапређење регионалне сарадње, учешће стручњака НБС на међународним конференцијама, скуповима, семинарима и радионицама; пријем иностраних гостију у НБС; предавања и трибине са гостима из иностранства у оквиру рада Редакције за културу.

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарaдње НБС за 2009. г.
Током 2009. године НБС је посетио већи број страних гостију, а стручњаци НБС су одлазили на разне стручне скупове, где су углавном имали излагања. Ове године било је мање стручних путовања у инистранство збоg економске кризе у земљи и у свету. НБС је такође наставила своје активно учешће у раду најзначајнијих међународних асоцијација – IFLA, CDNL, CENL, LIBER, EBLIDA, ISSN, ISMN, ISBN, ISAN, DOI, eIFL, UNESCO.

Прочитајте текст »
План Међународне сарадње НБС за 2009
Током 2009. године НБС ће наставити своју успешну међународну сарадњу на следећим пољима: активно учешће у раду међународних организација (IFLA, LIBER, CDNL, CENL, EBLIDA, ISSN, ISBN, ISMN, DOI, ISAN, ABDOS...); партнерство у међународним пројектима (The European Library, Europeana, ENRICH, World Digital Library, eIFL, Google Scholar, Хиландар); сарадња на пољу међнародне размене публикација и пласмана наше књиге у свет; унапређење регионалне сарадње, учешће стручњака НБС на међународним конференцијама, скуповима, семинарима и радионицама; пријем иностраних гостију у НБС; предавања и трибине са гостима из иностранства у оквиру рада Редакције за културу.

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарадње за 2008
Током 2008. године НБС је посетило око 80 страних стручњака, а стручњаци НБС су укупно око 50 пута одлазили на разне стручне скупове, усавршавања или службена путовања у иностранство. НБС је такође наставила своје активно учешће у раду најзначајнијих међународних асоцијација – IFLA, CDNL, CENL, LIBER, EBLIDA, ISSN, ISMN, ISBN, eIFL, UNESCO. После потписивања уговора, од почетка 2008. године, у НБС ради национална агенција за доделу Међународних стандардних бројева за аудиовизуелну грађу.

Прочитајте текст »
План Међународне сарадње НБС за 2008
Током 2008. године НБС ће наставити своју успешну међународну сарадњу на следећим пољима: активно учешће у раду међународних организација (IFLA, LIBER, CDNL, CENL, EBLIDA, ISSN, ISBN, ISMN, DOI, ISAN, ABDOS...); партнерство у међународним пројектима (The European Library, ENRICH, World Digital Library, eIFL, Google Scholar, Хиландар); сарадња на пољу међнародне размене публикација и пласмана наше књиге у свет; унапређење регионалне сарадње, учешће стручњака НБС на међународним конференцијама, скуповима, семинарима и радионицама; пријем иностраних гостију у НБС; организација радионица за библиотекаре из Србије, предавања и трибине са гостима из иностранства у оквиру рада Редакције за културу.

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарадње за 2007
Током 2007. године НБС је посетило око 180 страних стручњака, а стручњаци НБС су укупно око 50 пута одлазили на разне стручне скупове, усавршавања или службена путовања у иностранство. НБС је такође наставила своје активно учешће у раду најзначајнијих међународних асоцијација – IFLA, CDNL, CENL, LIBER, EBLIDA, ISSN, ISMN, ISBN, eIFL, UNESCO, али се и учланила у међународну организацију за доделу Међународних стандардних бројева за аудиовизуелну грађу и тако постала Национална ISAN агенција.

Прочитајте текст »
План Међународне сарадње за 2007
Током 2007. године НБС ће наставити своју успешну међународну сарадњу на следећим пољима: активно учешће у раду међународних организација (IFLA, LIBER, CDNL, CENL, EBLIDA, ISSN, ISBN, ISMN, DOI, ABDOS...); партнерство у међународним пројектима (TEL, ENRICH, eIFL, ICDL, Google, Google Scholar); сарадња на пољу међнародне размене публикација и пласмана наше књиге у свет; унапређење регионалне сарадње (уговори са националним библиотекама Мађарске, Румуније, Грчке); учешће стручњака НБС на међународним конференцијама, скуповима, семинарима и радионицама; пријем иностраних гостију у НБС; организација радионица за библиотекаре из Србије у сарадњи са Гете Институтом, Француским културним центром и Амбасадом САД; сарадња са Италијанским културним центром поводом Сајма књига на којем је Италија почасни гост.

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарадње за 2006
Током 2006. године НБС је посетило око 180 страних стручњака, а стручњаци НБС су укупно око 80 пута одлазили на разне стручне скупове, усавршавања или службена путовања у иностранство. НБС је такође наставила своје активно учешће у раду најзначајнијих међународних асоцијација – IFLA, CDNL, CENL, LIBER, EBLIDA, ISSN, ISMN, ISBN, eIFL, UNESCO, итд.

Прочитајте текст »
План Међународне сарадње за 2006. годину
Током 2006. године НБС ће наставити своју успешну међународну сарадњу на следећим пољима: активно учешће у раду међународних организација (IFLA, LIBER, CERL, CDNL, CENL, EBLIDA, ISSN, ISBN, ISMN, DOI); партнерство у међународним пројектима (TEL, CALIMERA, eIFL, Bibliodyssey, ICDL); сарадња на пољу међународне размене публикација и пласмана наше књиге у свет; унапређење регионалне сарадње (уговори са националним библиотекама Мађарске, Румуније, Бугарске, Грчке); учешће стручњака НБС на међународним конференцијама, скуповима, семинарима и радионицама; пријем иностраних гостију у НБС; организација радионица за библиотекаре из Србије у сарадњи са Гете Институтом, Француским културним центром и Амбасадом САД.

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарадње за 2005. годину
Током 2005. године НБС је остварила запажене резултате на пољу међународне сарадње: активно учешће НБС у раду најзначајнијих међународних асоцијација (IFLA, CDNL, CENL, LIBER, итд.); НБС је посетило преко 150 стручњака из иностранства; преко 50 стручњака НБС боравило је на разним стручним усавршавањима, међународним скуповима и конференцијама у иностранству; НБС је постала пуноправни партнер у пројекту “Европска библиотека”; према извештају UNESCOa Србија је водећа земља у региону у домену доступности научних информација, итд.

Прочитајте текст »
Извештај Међународне сарадње за 2004. годину
Током 2004. године НБС је успешно наставила све своје активности на пољу међународне сарадње на регионалном и међународном нивоу. НБС је такође активно учествовала у раду најзначајнијих међународних асоцијација (IFLA, CDNL, CENL, Unesco, итд.). У НБС је током године боравило преко стотину иностраних гостију, а преко 30 стручњака НБС боравило је на разним стручним усавршавањима, међународним скуповима и конференцијама у иностранству.

Прочитајте текст »
Извештај Међународнe сарадње за 2003. годину
Током 2003. године међународна сарадња НБС била је изузетно обимна, богата и свестрана. Ако се осврнемо на деценију иза нас, у којој је због познатих околности међународна сарадња била сведена на минимум, можемо слободно рећи да је Народна библиотека Србије управо током ове године успела поново да се врати на оно место на међународној сцени које јој као највећој библиотеци у нашој земљи и припада.

Прочитајте текст »
План Међународне сарадње за 2004. годину
Током последње три године године међународна сарадња Народне библиотеке Србије била је изузетно обимна, богата и свестрана. Ако се осврнемо на деценију иза нас, у којој је због познатих околности међународна сарадња била сведена на минимум, можемо слободно рећи да је Народна библиотека Србије управо током овог периода успела поново да се врати на оно место на међународној сцени које јој као највећој библиотеци у нашој земљи и припада.

Прочитајте текст »

горе