http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=9844

АРХИВА МС 2005


јануар - јунCALIMERA конференција

20. и 21. јануар 2005, Копенхаген

Директор Народне библиотеке Србије Сретен Угричић учествује као представник Министарства културе Републике Србије на конференцији високог нивоа европског пројекта CALIMERA, која се одржава у Данској Националној библиотеци у Копенхагену 20. и 21. јануара 2005. године. Тема Конференције је "Нова врста приступа ервопској баштини", а на њој ће најзначајнији стручњаци из Европе, представници влада и националних институција говорити о могућностима унапређења и проширења сарадње између библиотека, музеја и архива на европском нивоу. Циљ Конференције јесте стварање оквира за бржи и квалитетнији развој блиске сарадње између локалних библиотека, музеја и архива у дигитално доба. Током Конференције биће одржана и радионица на којој ће бити представљени најбољи примери праксе у појединим европским земљама у погледу креирања нове врсте приступа европској баштини. Конференцију и радионицу организују заједнички Европска комисија као координатор и финансијер пројекта CALIMERA и Данско библиотечко удружење.

http://www.calimera.org/Lists/Announcements/events.aspx

Стручњаци НБС у Хиландару

Од 18. фебруара до 19. марта 2005

Директор НБС Сретен Угричић и стручњаци НБС Зоран Пекић, Ратко Марковић, Никола Меанџија, Јанко Јанковић и Димитар Еленков бораве су у Хиландару од 18. фебруара до 19. марта заједно са групом стручњака из других институција из Србије.
Сврха њиховог боравка јесте организација и пресељење грађе из ризнице и библиотеке Хиландара у новоизграђене наменске просторије.

Стручњаци НБС у НУБ "Св. Климент Охридски"

23. фебруар 2005

Директор НБС Сретен Угричић и стручњаци НБС Биљана Косановић и Весна Стевановић бораве 23. 02. 2005. у стручној посети Народној и универзитетској библиотеци у Скопљу. У националној библиотеци Македоније организован је стручни скуп на тему "Електронске библиотеке у окружењу". На скупу ће о новим пројектима и програмима НБС говорити директор Угричић, Биљана Косановић ће представити пројекат КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обjeдињену набавку), а Весна Стевановић пројекат ВБС (Виртуелна библиотека Србије).

Сајам књига у Паризу: Инфо-пулт НБС

"Salon du livre", 25. међународни сајам књига у Паризу одржава се од 18. до 23. марта 2005. године. Почасни гост овогодишњег Сајма је Русија. Међу двадесет и пет земаља гостију, по први пут на Салону се представила и наша земља. Наше учешће на Сајму подржало је Министарство културе Републике Србије, а организатор је Удружење издавача и књижара Србије и Црне Горе.

НБС на националном штанду има информативни пулт на којем се свим заинтересованим посетиоцима пружају информације о новим књигама и издањима, преко базе НБС, узајамне базе COBISS.SR и базе "Књига Инфо".

У Културном центру СЦГ у Паризу 21. марта увече одржаће се презентација и разговор поводом два издања НБС: Миливој Сребро - Библиографија српске књижевности у Француској, 1945-2004, и Ињац Весна - Библиографија француских дела преведених у Србији и Црној Гори, 1987-2003.

http://salondulivre.reed-oip.fr/

Међународни скуп "Грађани без граница"

20-24. април 2005, Малме, Шведска

Директор НБС, Сретен Угричић, учествује са излагањем на Међународном скупу "Грађани без граница" који се одржава од 20. до 24. априла 2005, на Малме универзитету у Шведској. На скупу ће бити говора и о културној политици Нордијских земаља, о "Нордијско-Балканским културним програмима 2003-2005", о Европским културним интеграцијама, као и о теми "Космополитски град – културне и друштвене промене".
Током боравка, директор НБС ће посетити и Лунд Универзитет, као и неке институције културе у Копенхагену у Данској. У Конзулату СЦГ у Малмеу биће приређен пријем за све учеснике међународног скупа из СЦГ.

НБС пуноправни партнер у пројекту "Европска библиотека"

(TEL – The European Library)

На састанку Управног одбора пројекта "Европска библиотека", који је одржан 13. априла у Холандији, донета је једногласна одлука да Народна библиотека Србије постане пуноправни партнер у пројекту. Поред девет европских земаља: Француске, Немачке, Велике Британије, Италије, Португалије, Финске, Холандије, Швајцарске и Словеније, статус пуноправних партнера стекле су још само три земље: Данска, Хрватска и Србија.

http://www.theeuropeanlibrary.org/Уговор о приступању пројекту
Народна библиотека Србије постала је члан најугледније европске асоцијације националних библиотека у септембру 2003. године (CENL – Conference of European National Librarians). У рад ове угледне асоцијације укључене су 43 националне библиотеке Европе. Овај велики успех резултат је дугогодишњих стручних, али и политичких и дипломатских активности Народне библиотеке Србије. Библиотека је тим чланством коначно постала "део Европе", чак и пре уласка наше земље у Европску Унију.
CENL као асоцијација националних библиотека постоји већ осамнаест година и делује у надлештву Европске комисије. Током осамнаестогодишњег постојања CENL-а, националне библиотеке Европе заједнички су радиле на многим заједничким пројектима: Gabriel (заједнички web портал ка информацијама о свим националним библиотекама Европе), MACS (Multilingual access to subjects) – јединствени вишејезички приступ предметним каталозима националних библиотека Европе), Bibliotheca Universalis – изградња светске дигиталне библиотеке, Web Harvesting – складиштење web информација у свим националним библиотекама Европе, Европски DOI (European Digital Object Identifier) – изградња европске базе информација о дигиталним документима.

Пројекат "Европска библиотека" (TEL - The European Library)

У оквиру асоцијације реализује се и најзначајнији пројекат за националне библиотеке Европе под називом "Европска библиотека" (TEL – The European Library). Током периода 2001-2004 пројекат је финансирала Европска Унија. Од 2005. године у финансирање пројекта се укључују и националне библиотеке као пуноправни партнери у пројекту.
Основни циљеви пројекта "Европске библиотеке" су следећи:
- изградња заједничког електронског каталога националних библиотека Европе који ће бити претражив на свим језицима пуноправних сарадника,
- изградња Интернет портала са најзначајнијим информацијама о европским националним библиотекама,
- изградња дигиталне европске бибилиотеке, односно трезора европске културне баштине.
У првом трогодишњем периоду реализације пројекта, статус пуноправних партнера у пројекту поседовало је само девет земаља Европе: Француска, Немачка, Велика Британија, Италија, Португал, Финска, Холандија, Швајцарска и Словенија.
Почетком 2005. године Народна библиотека Србије је добила позив да се као пуноправни партнер укључи у пројекат. Да би постала пуноправни партнер у пројекту, Библиотека је морала да испуни одређене захтеве и да свој рад усагласи са високим стандардима Европске Уније у погледу примене информационих технологија, дигитализације националне баштине и изградње аутоматске базе података и електронских каталога.
На састанку Управног одбора пројекта "Европска библиотека", који је одржан 13. априла у Холандији, донета је једногласна одлука да Народна библиотека Србије постане пуноправни партнер у пројекту. Напомињемо да су статус пуноправних партнера у пројекту, поред већ девет поменутих земаља Европе, стекле још само три земље: Данска, Хрватска и Србија.
Статус пуноправног партнера у пројекту "Европска библиотека" за Народну библиотеку Србије представља огроман успех, упоредив можда једино са уласком наше земље у Европску Унију. То је велико признање не само за Библиотеку, већ и за нашу земљу, јер се Србија тренутно налази међу дванаест одабраних земаља Ервопе пуноправних партнера у пројекту изградње "Европске библиотеке".
Почетком маја Библиотека је добила и уговор о приступању пројекту, а реализација пројекта одвијаће се у периоду јул 2005 - јул 2008. године.

Визија и мисија пројекта TEL
Европска библиотека представља web сервис који нуди приступ комбинованим изворима – књигама, часописима, новинама, мултимедијалним изворима, и у дигиталном и у традиционалном облику, који се чувају у свих 43 националне библиотеке. У наредном трогодишњем периоду, на том порталу биће доступне колекције само пуноправних партнера у пројекту, односно колекције 12 земаља, међу којима и Србије.
Визија Европске библиотеке јесте да обезбеди подједнак приступ и да промовише разумевање међу европским земљама, као и да читавом свету понуди богатство и разноликост европског знања, културе и баштине. Европска библиотека представља врата ка свету знања, информација и културе свих европских националних библиотека.

Заједнички електронски каталог европских библиотека

Заједнички електронски каталог европских националних библиотека објединиће на једном месту све тренутно постојеће појединачне каталоге европских националних библиотека. У наредном трогодишњем периоду реализације пројекта биће омогућен јединствен приступ и истовремено претраживање 12 каталога националних библиотека на сваком поједином језику земаља пуноправних чланица пројекта.

Интернет портал европских библиотека

Други сегмент реализације пројекта подразумева изградњу портала свих европских националних библиотека на којем су дате све основне информације о свим националним библиотекама Европе. Овај сегмент пројекта већ раније је био делимично реализован кроз већ поменути пројекат Gabriel. Сада је портал унапређен, могуће је претраживање информација на три језика – енглеском, француском и немачком, а у будућности је планирано да портал буде доступан и на свим језицима Европе.
Народна библиотека Србије већ је присутна на овом Интернет порталу на адреси http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm. Тако се ту налазе све основне информације о историји НБС, о њеним колекцијама и њеним онлајн изворима, о узајамном каталогу свих библиотека Србије, итд. Презентација НБС за сада је изграђена на три језика – на енглеском француском и немачком, а у наредном периоду биће доступна и на другим језицима европских земаља.

Трезор Европске библиотеке

Трећи сегмент реализације TEL пројекта подразумева изградњу дигиталне библиотеке Европе, односно изградњу трезора европских библиотека у којем ће бити омогућен приступ документима у пуном тексту. Циљ јесте да у трезор Европске библиотеке буду укључена у дигиталном облику најзначајнија дела културне баштине свих европских земаља, да она буду претражива по јединственим кључевима и доступна за све кориснике широм света у пуном тексту.
Тренутно се на Интернет порталу Европске библиотеке налази презентација по пет најзначајнијих докумената националне баштине из свих европских националних библиотека. Народна библиотека Србије је из својих фондова одабрала пет најзначајнијих докумената, четири рукописа и једну мапу графика, дигитализовала их, припремила метадата податке за њих и шири опис који подразумева и кратак историјат докумената. Тако се сада у европском трезору налазе следећи драгоцени документи у дигиталном облику из Народне библиотеке Србије:
- Београдски паримејник, прва половина 13. века,
- Душанов законик – призренски препис, 1515/25 г.,
- Зборник попа Драгоља, трећа четвртина 13. века,
- Зборник српских житија и Хиландарски типик Таха Марка, 1370/75 г.,
- Светогорска графика – Манстир Хиландар, 1757 г.
На приступној Интернет страници Европске библиотеке свакодневно се као илустрација дигиталног трезора поставља по један дигитални документ једне националне библиотеке Европе. Тако је и Народна библиотека Србије током априла имала част и задовољство да се на приступној страници Интернет презентације Европске библиотеке нађу и њени документи.

Успех и одговорност

Као што смо већ истакли, пријем Народне библиотеке Србије за пуноправног партнера у реализацији пројекта Европске библиотеке представља огроман успех, и то не само за нашу Библиотеку, већ и за нашу земљу. Сама чињеница да је Народна библиотека Србије одабрана скупа са других 12 земаља Европе да у наредном трогодишњем периоду буде пуноправан партнер у пројекту, да многе друге земље, чак и садашње чланице Европске Уније, нису постале пуноправни партнери у пројекту, представља огромно признање Библиотеци за резултате постигнуте у претходном периоду. Наравно, Народна библиотека Србије изузетно је задовољна због тог огромног успеха, али је истовремено свесна и велике одговорности која стоји пред њеним стручњацима у погледу реализације свих постављених циљева изградње Европске библиотеке. Народна библиотека Србије је спремна да се суочи са том одговорношћу, њени стручњаци уложиће сва своја знања и умећа како би циљеви били постигнути, како би наша национална баштина постала истински део културне баштине Европе. Пошто су у реализацији пројекта Европске библиотеке Народној библиотеци Србије потребни и додатни финансијски, технолошки и информациони ресурси, очекујемо да ћемо наићи на подршку и разумевање и код надлежних државних органа, односно да ћемо добити одговарајућу и финансијску и институционалну подршку најпре Министарства културе, а потоме и других надлежних тела и институција.


Весна Ињац

Упитник пројекта "Европска библиотека"

Пројекат "Европскa библиотекa" истражује шта је на новом сајту вредно корисницима а шта не. Партнер "Европске библиотеке" на овом истраживању је IRN Research, уз сарадњу са националним библиотекама Велике Британије, Финске, Француске, Немачке, Италије, Холандије, Португалије, Словеније и Швајцарске.

Упитник се углавном односи на могућности за претраживање и проналажење извора на сајту TEL-a. Аутори упитника били би веома захвални сваком кориснику који одвоји 10-15 минута да одговори на ових 8 питања.

"Европска библиотека" ће поклонити 2 евра организацији Book Aid International за сваки пристигли попуњени упитник. Одговори дати у упитнику помоћи ће Пројекту да пронађе најбољи начин за даљи развој сајта.

Онлајн упитник је доступан на следећим језицима:

English

Deutsch

Français

Nederlands

Português

Slovensko

Suomi

http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm

Потписан споразум НБС и НУК

Директор НБС Сретен Угричић и директор Народне и универзитетске библиотеке Словеније Ленарт Шетинц потписали су у Љубљани 26. маја 2005.г. споразум о сарадњи две националне библиотеке.
Споразум представља потврду досадашње успешне сарадње НУК и НБС, али и намеру да та сарадња у будућности буде још плодотворнија.
Споразум обухвата следећа поља сарадње: размена публикација објављених у Словенији и Србији, размена сопствених издања, међубиблиотечка позајмица, размена искустава, знања и стручњака, заједничка организација стручних скупова и континуираног образовања, размена података и преузимање библиографских и других података из електронских база, заједничка организација изложби, семинара, културних дешавања, суиздаваштво, заједнички рад на заштити, рестаурацији и дигитализацији грађе, сарадња у регионалним, европским и међународним пројектима.
Током стручне посете НУК одржано је и неколико састанака са следећим темама: учешће у пројекту изградње Европске библиотеке, библиографска и нормативна датотека за рукописе, нормативне датотеке, текућа онлајн библиографија, дигитална библиотека.

Споразум о сарадњи PDF

Посета Националној библиотеци Украјине

Делегација Министарства културе Републике Србије боравила је у званичној посети Украјини од 22. до 26. јуна 2005. године. У делегацији су били Министар културе РС, господин Драган Којадиновић, и директор НБС, господин Сретен Угричић.

Програм посете Украјини био је следећи:

- Отварање изложбе «Украјинске и српске историјско-културне узајамне везе» у Националној библиотеци Украјине,
- Промоција библиографског издања «Српски фолклор и књижевност у украјинским преводима и истраживањима, 1837-2004: грађа за библиографију»,
- Пријем код Министра културе и туризма Украјине госпође Оксане Билозир,
- Састанак у Савезу књижевника Украјине,
- Састанак у Президијуму Академије науке Украјине,
- Пријем у Амбасади СЦГ у Украјини, код амбасадора господина Горана Алексића,
- Предавање директора НБС, господина Сретена Угричића, у Националној библиотеци Украјине на тему «Упоредна анализа тржишта књиге у Србији и Украјини».
Посебно значајно за НБС јесте што је током посете потписан Уговор о сарадњи НБС и Националне билбиотеке Украјине «В.И. Вернадски». Уговор су потписали Директор НБС Сретен Угричић и директор Националне библиотеке Украјине Олексиј С. Онишченко.

Уговор о сарадњи PDF