http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=34445

Партнерство у још једном европском пројекту: Народна библиотека Србије учествује у унапређењу агрегаторске инфраструктуре за ЕвропеануЗахваљујући вишегодишњој успешној међународној сарадњи у области дигитализације, учешћу у Европеани од њеног оснивања 2008. године, као и учешћу у два текућа Европеанина пројекта Процват писмености и Миграције кроз науку и уметност, Народна библиотека Србије партнер је и у новом пројекту Заједничка култура, који за циљ има унапређење агрегаторске инфраструктуре за Европеану, https://www.europeana.eu/portal/en. Пројекат је суфинанисиран из програма CEF Telecom, https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects, за који Србија још увек није квалификована, али учествује као такозвана трећа земља.

Пројекат Заједничка култура у Европеани окупља 24 партнерске институције из 20 земаља Европске уније и једне земље ван Европске уније (Србија). Међу њима је седам националних библиотека из следећих земаља: Летонија, Литванија, Немачка, Португалија, Словенија, Србија и Финска, регионална библиотека из Варне, Бугарска, ту су Министарство културе и спорта Шпаније, Министарство образовања и културе Кипра, Конзорцијум библиотека Естоније, Централни институт за узајамни каталог из Италије, неколико универзитета: Католички универзитет у Лувену (Белгија), Универзитет за технологију са Кипра, Универзитет у Хелсинкију, Финска, Музеј књижвности Петефи из Мађарске, неколико фондација и института и као координаторска институција – Фондација Европеана. Готово све партнерске институције, њих 21, уједно су и национални агрегатори за Европеану. У пројекат је укључено и 8 придужених партнера, како би биле укључене све земље Европске уније.

Циљ пројекта је да развије добро координирано окружење за националне агрегаторе, како би могли да сарађују, деле ресурсе и договоре заједничке препоруке и стандарде. Такође, кроз пројекат ће се повећати квалитет садржаја и метаподатака доступних на порталу Европеана, како би се проширио круг корисника и начини коришћења садржаја. У пројекту има простора и за иновације, кроз примену технологије Повезаних отворених података (Linked Open Data) и укључивање тродимензионалних (3D) дигиталних објеката. Кроз програм обуке, који укључује тренинге, радионице и вебинаре, радиће се на јачању капацитета за дигитализацију. Такође, током пројекта, биће објављено 30 нових едиторијала (блогова, виртуелних изложби и галерија), који промовишу дигиталне садржаје свих партнера у Европеани. Агрегатор за Европеану, који је развила Народна библиотека Србије, уз још три агрегатора, који се налазе у Ирској, Летонији и Естонији, препознат је као „агрегатор у настајању”, јер је тек почео са радом, а очекује се да до краја пројекта буде равноправан са свим осталим агрегаторима.

Буџет пројекта је 2.6 милиона евра, док је удео Европске комисије 75% буџета, односно око 2 милиона евра. Пројекат траје 18 месеци, од 1. јануара 2019. године до 30. јуна 2020. године.https://www.europeana.eu/portal/en