http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=27095

Конференција COBISS 2014


19 - 20. новембар 2014, Марибор, Словенија


Први дан рада Конференције био је посвећен темама везаним за каталогизацију и приступ информацијама. Banu Neupane, експерт UNESCO-a, говорио је о друштву знања у време експлозије знања и информација, и IFAP (Informations for aAll Programm) програму UNESCO-a посвећеном ширењу информационе писмености као начину борбе против сиромаштва у свету.
О откривању података (discovery services), семантичком вебу и универзалној библиографској контроли било је речи излагањима гостију из САД и Велике Британије.
Посебно важно било је излагање Birgit Marije Hercer из Универзитетске библиотеке у Грацу, која је говорила о фазама увођења РДА формата у Аустрији: од одлуке да се пређе на међународне стандарде, избору формата, превођењу на немачки језик, обуци 700 каталогизатора широм Аустрије и другим предусловима (изради нормативних датотека), до коначног увођење (од 2015. године).
Такође, било је речи о новом COBISS/OPAC интерфејсу в. 7.0 који ће бити активан од 2015. и изради библиографија ради евалуације научно-истраживачког рада кроз SICRIS базу. Веома интересантно било је излагање на тему е-књига у јавним библиотекама, о приступу и позајмици такве врсте грађе у јавним библиотекама у Словенији, у складу са ИФЛА начелима за позајмицу е-књига (2013).
О искуствима у раду у школској библиотеци у COBISS окружењу и обуци ученика за коришћење библиотечких ресурса говорила је Матеја Дрновшек.
Други дан Конференције се односио на извештавања о резултатима ширења COBISS.Net библиотечке мреже и о примени нових технолошких решења у њеном функционисању.
Представници COBISS центара из Црне Горе, Македоније, Бугарске, Албаније и Босне и Херцеговине су представили своје резултате рада на развоју библиотечко-информационих система у протекле 3 године. О квалитативним и квантитативним показатељима развоја Система узајамне каталогизације и пратећих сервиса у Србији, као и о краткорочним плановима за даљи развој система и о текућим проблемима са којима се суочавамо у раду, говорила је Весна Стевановић.
Перо Шобот је представио комплетну рачунарску инфраструктуру ИЗУМ-а, која опслужује целу мрежу COBISS.Net, са посебним погледом на софтверску архитектуру и Арнес (Академску и истраживачку мрежу Словеније). Посебно је скренута пажња на спремност ИЗУМа да функционише по принципу Cloud система.
Матјаж Крагељ из НУК-а, представо је изазове, замке и препреке не које наилазе у прикупљању онлајн публикаца. Ту се мисли на веб сајтове и портале организација, људи и догађаја, доступне онлајн сервисе, базе података и новости, форуме, електронске садржаји као што су видео и звучни записи, интерактивне мапе и остало. Прикупљено је преко 70.000.000 онлајн страница са преко 1.200 мрежних домена различитих подручја на 10 TB меморијског простора.
Домен Шетар је детаљно приказао коришћење софтвера Nagios за надгледање целокупног рачунарског система у ИЗУМ-у. Овај систем је важан за праћење целокупног система, као и појединих IT компоненти, са различитих аспеката и са збирним статистичким извештајима о фунционисању система. Nagios пружа могућност да се правовремено отклањају грешке и кварови у систему.
Давор Брачко је презентовао функционисање mCOBISS-a, сервиса који омогућава да се путем мобилних телефона врше резервације публикација у словеначким библиотекама. Ускоро можемо да очекујемо инсталацију варијанте ове апликације на нашем језику за раширеније коришћење OPAC-а у Србији.
Модел позајмљивања Е-књига, презентовала је Тања Туршек. По том моделу, библиотека не купује књиге у физичком облику, него електронски приступ до е-књига, при том свака е-књига има DRM заштиту (Digital Rights Management), која омогућава да се она позајми по принципу један корисник/једна е-књига на ограничено време. После тог времена е-књига ће бити доступна следећем кориснику, а за оног претходног корисника она ће бити неупотребљива. ИЗУМ је развио нов модул COBISS3 Електронски извори, који омогућава претрагу, резервацију и позајмицу е-књига уз све пропратне статистике новог вида позајмљивања, праћење лиценци за коришћење е-књига и других електронских извора као и наплаћивање ове врсте услуга, где је то потребно.
Интересантну презентацију о потреби за прелазак са IPv4 на IPv6 интернет протокол за адресирање уређаја који се конектују на интернет извео је Дејан Валх. По предвиђањима ИТ стручњака, до 2020. године, број уређаја предвиђених за конекцију на интернет ће порасти на 50 билиона, за шта опсег адреса у оквиру IPv4 протокола неће бити довољан. Већ сада понестаје број адреса које се додељују растућем броју уређаја. Пример за то је и лансирање новијих модела мобилних телефона IPhone 6, за чије коришћење је потребан прелазак на IPv6 протокол. У Словенији се од 2009. године спроводи план преласка са IPv4 на IPv6 интернет протокол. У току 2012. и 2013. године спроведена је замена неких DNS сервера за потребе разрешавање IPv6 адреса, уз тестирања функционисања оперативних система Linux, Open VMS, Windows Server 2008/2012 на новом начину адресирања. У току ове године већина COBISS сервиса је пресељена на нове сервере како би заживели уз подршку IPv6 протокола.ИЗВЕШТАЈ ПОДНОСЕ: Учесници Конференције из НБС: Весна Стевановић, Милорад Вучковић, Анђа Латиновић, Никола Јовановић, Марија Богдановић, Бранка Ристивојевић, Драгиња Витковић и Мирољуб Стојановић
СВРХА ПУТОВАЊА: Учешће на 19. COBISS Конференцији у Марибору.
За 30 библиотечких радника из Србије, ИЗУМ је обезбедио путне и хотелске трошкове боравка у Марибору за време трајања Конференције.