http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=25050

ИФЛА манифест за библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читањуУправни одбор ИФЛА-е је у априлу 2012. године усвојио "ИФЛА манифест за библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читању", а на предлог ИФЛА-ине секције Библиотеке за пружање услуга особама са тешкоћама у читању. Овај Манифест је усвојен и на Генералној скупштини УНЕСКО-а, одржаној у Паризу од 5. до 20. новембра 2013. године. Недељка Ложајић, чланица Сталног комитета поменуте ИФЛА-ине секције из Народне библиотеке Србије, упознала је представнике Републике Србије на Генералној скупштини УНЕСКО-а са садржајем овог Манифеста, како би дали свој допринос усвајању овог важног документа. У наставку је интегрални текст Манифеста у преводу на српски језик.

ИФЛА Манифест за библиотеке које пружају услуге особама са тешкоћама у читању

У циљу побољшања и унапређења доступности библиотечких и информационих услуга особама оштећеног вида или са неким другим тешкоћама у читању

Ограничен приступ информацијама је највећа баријера особама са тешкоћама у читању за потпуно и ефикасно учешће у свим друштвеним сферама.

Конвенција Уједињених Нација о правима особа са инвалидитетом (посебно чланови 9, 21 и 24) наводе да особе са тешкоћама у читању имају једнако право на приступ књигама, знању и информацијама, у исто време, по истој цени и квалитету као и сви остали.

У свету има више од 161 милион слепих и слабовидих особа, а овај број је у порасту. Још је већи број људи са другим тешкоћама у читању који нису у стању да ефикасно читају штампани текст због физичких, перцептивних, развојних, когнитивних или тешкоћа при учењу. Сви они заједно представљају велику популацију људи који нису у стању да читају конвенционалне књиге, часописе и веб сајтове. Мање од 5 % публикација и како се наводи, мање од 20 % веб сајтова, је доступно овој популацији.

Библиотеке у једној заједници представљају „врата“ ка информацијама, науци и провођењу слободног времена, и потребно је обезбедити да њихове услуге буду доступне свима. Провајдери садржаја и технологија су кључни партнери за развој ових инклузивних услуга везаних за читање ради информисања и провођења слободног времена. Они треба да то остваре тако што ће искористити нове могућности дигиталног издаваштва и испоруке.


Основна начела

Међународна федерација библиотечких асоцијација и институција које пружају услуге особама са тешкоћама у читању (ИФЛА) промовише право особа са тешкоћама у читању на равноправни приступ свим библиотечким и информационим услугама и подржава међународно и локално законодавство које се бори против дискриминације особа са инвалидитетом.

(1) ИФЛА препоручује свим библиотекама и провајдерима информација да, као део својих основних услуга, омогући сервисе, збирке, опрему и средства која ће помоћи кориснику са тешкоћама у читању да приступи и користи ресурсе који су му потребни.

(2) ИФЛА подстиче библиотеке и провајдере информација да консултују појединце са инвалидитетом и групе које их представљају приликом планирања развоја и у току пружања услуга.

(3) ИФЛА потврђује да су најбоље услуге пружали професионалци који су имали свест о потребама, као и свест о врстама услуга које су неопходне особама са тешкоћама у читању. Стога ИФЛА подстиче све библиотеке и информационе сервисе да обезбеде да особље буде адекватно обучено и да буде на располагању за рад са корисницима са тешкоћама у читању, подржава стални професионални развој и формалне библиотечке и информационе студијске програме који ће олакшати оснаживање пуноправног пружања библиотечких и информационих услуга особама са тешкоћама у читању.

(4) ИФЛА подржава напоре да се особама са тешкоћама у читању побољша приступ ресурсима путем договора, упућивања и размене ресурса између библиотечких и информационих сервиса, као и између ових и других организација специјализованих за пружање услуга намењених особама са проблемима у читању.

Стога, ИФЛА подстиче оснивање и развој интернационалне мреже библиотека са приступачним материјалима.

(5) ИФЛА подржава настојања да се обезбеди законска регулатива о ауторским правима која омогућава особама са тешкоћама у читању равноправан приступ информацијама у свим библиотекама и од стране свих информационих провајдера.

(6) Осим испуњења законских захтева, ИФЛА подстиче придржавање принципа универзалног дизајна, смерница и стандарда како би се обезбедиле библиотечке и информационе услуге, збирке, технологије, опрема, капацитети који олакшавају задовољење потреба корисника са тешкоћама у читању.


Имплементација

У циљу промовисања начела у овом документу, ИФЛА подстиче:

• Доносиоце одлука на међународном, регионалном и локалном нивоу да континуирано раде на развоју и извршавању акционих планова за пружање библиотечких и информационих услуга особама са проблемима у читању

• Доносиоце одлука на међународном, регионалном и локалном нивоу да у своје акционе планове укључе механизме праћења имплементације

• Све органе финансирања да адекватно финансирају библиотечке ресурсе и библиотечке и информационе услуге за особе са тешкоћама у читању


Усвојен од стране Управног одбора ИФЛА
Април, 2012.Превела: Недељка Ложајић