http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=20287

6. SEEDI међународна конференција: Дигитализација културне и научне баштине


18-20. мај 2011, Загреб, Хрватска

SEEDI (South-Eastern European Digitization Initiative – Југоисточно-европска иницијатива о дигитализацији) http://seedi.ncd.org.rs је покушај да се развије свест о дигитализацији културне и научне баштине у земљама југоисточне Европе. У иницијативу су укључене следеће земље: Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Румунија, Словенија, Србија, Турска, Чешка Република, Данска, Ирска, Италија, Малта, а ради се о једној отвореној заједници и нови сарадници су увек добродошли.

Прва међународна конференција SEEDI-ја одржана је на Охриду 2005. године, друга у Софији 2006, трећа на Цетињу 2007, четврта у Београду 2008, пета у Сарајеву 2010, и шеста, ове 2011. у Загребу и то у Националној и свеучилишној књижници, Хрватском државном архиву и Музеју сувремене умјетности - по један дан. Прва два дана била су резервисана за 30-ак излагања и радионицу на тему: Развој дигиталних библиотека – из угла корисника, док је трећи дан имао радни назив: Први фестивал хрватских пројеката дигитализације, а било је времена и за обилазак града са водичем.

Пре свега, треба издвојити свеукупно присуство нове директорке НСК, Дуње Сајтер Шверко, у читавом догађају, као главне организаторке, преко речи добродошлице, поздравног излагања, до опроштајних речи на крају. Радни део програма био је, могло би се рећи стандардан за SEEDI збивања. Започео је са чак шест излагања по позиву, чије су теме биле подједнако актуелне: копирајт у пројектима дигитализације, изградња инфраструктуре за дигиталне изворе, Манускрипторијум, дигитална хуманистика, дигитализација у примени у Хрватској... У наставку програма, могли смо да сазнамо више о пројектима дигитализације и агрегацији дигитализоване грађе у Словенији, Хрватској, Србији и Бугарској, затим о новим пројектима 3D дигитализације, које предводи екипа ентузијаста из Сарајева. Блок о европским пројектима и сарадњи завршио се малим округлим столом који је водила Милена Добрева. Представљени су пројекти: EOD - eBooks on demand, http://www.books2ebooks.eu/, Behind Rockovnik, http://www.rockovnik.com/, ЕДИЦИЈА, http://web.ffos.hr/EDICIJA/, Europeana Libraries, http://www.europeana-libraries.eu/, Max Planck Digital Library, http://www.mpdl.mpg.de/.

Други дан конференције почео је радионицом о развоју дигиталних библиотека у сусрет корисничким потребама, коју су успешно водили Милена Добрева и Пјерлуиђи Феличиати. А у другом делу дана на програму је био блок о дигитализацији птампе, у коме су своје пројекте дигитализације представили НУК из Љубљане, НСК из Загреба, Инфобиро из Сарајева и НБ из Крушевца. Други дан је завршен презентацијом неколико музејских пројеката углавном примене 3Д дигитализације и постерима младих математичара из Србије.

Последњи дан конференције одржан је у Музеју сувремене умјетности, као Први фестивал хрватских пројеката дигитализације. Чак шеснаест пројеката је представљено овом приликом, подједнако су заступљене библиотеке, архиви и музеји. Наиме, Министарство културе Републике Хрватске годинама је подржавало пројекте дигитализације у култури и ово су само плодови такве политике, а резултати су заиста импозантни. Више о свим овим пројектима може се наћи на адреси: http://www.nsk.hr/seedi/festival.html.

Званични програм Конференције завршен је обиласком Музеја сувремене умјетности, а за најхрабрије и спуштањем низ тобоган Музеја.

Тамара Бутиган-Вучај

http://www.nsk.hr/seedi/