http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=19062

Обука за дигиталне библиотеке у оквиру пројекта Access IT


Градска библиотека Вериа, Грчка, 16-18. фебруар 2010.


Access IT (www.access-it.org) је двогодишњи пројекат финансиран од стране европског програма Culture 2007-2013. Циљ пројекта је да малим локалним институцијама културе у Грчкој, Србији и Турској испоручи јединствени пакет практичне обуке и развоја вештина за што ефикасније презентовање уметничких и културних садржаја грађанима Европе, а то у овом тренутку значи укључивање садржаја у Еуропеану, www.europeana.eu, јединствену европску библиотеку, музеј и архив.

Партнери у овом пројекту су: MDR partners из Велике Британије (координатор), Градска библиотека Вериа из Грчке, Библиотека града Београда из Србије, Универзитет Haceteppe из Турске и Центар за суперкомпјутере и умрежавање у Познању из Пољске.

Обуку за дигиталне библиотеке водили су чланови тима за дигиталне библиотеке Центра за суперкомпјутере и умрежавање из Пољске: Марцин Верла и Адам Дудчак. Полазници обуке били су представници образовних и културних институција из Грчке, Србије и Турске. Тим из Србије чинили су: Весна Вуксан и Предраг Ђукић из Библиотеке града Београда и Драгана Перуничић и Тамара Бутиган из Народне библиотеке Србије.

Циљ радионице био је оспособљавање за оснивање бар по једног центра за даљу обуку за креирање и дељење дигиталних садржаја у свакој од земаља учесница.

Програм радионице укључивао је следеће сегменте и понудио одговоре на следећа питања:
- Шта је дигитализација и којe објекте треба дигитализовати?
- Како дигитализовати објекте?
- Како креирати дигитални репозоторијум?
- Како описати дигиталне објекте?
- Како се објекти и метаподаци из дигиталних репозиторијума могу поново употребити?
- Како (и зашто) припремити репозиторијум за Еуропеану?
- Како поставити агрегатор метаподатака?
- Да ли треба још нешто знати о заштити у домену дигиталног?
- Зашто треба евалуирати доступност и искористивост дигиталних репозиторијума?
- Шта је следеће?

Водитељи радионице су имали тежак задатак да у три дана упакују све о дигитализацији, што је иначе довољно за један мастер рад, а да притом то буде и занимљиво и подстицајно. У томе су делимично успели, највише примедби је било на превише теоретски карактер излагања. Две практичне сесије су опет биле претехнички конципиране.

За нас из Народне библиотеке Србије најзанимљивији део радионице био је онај о креирању агрегатора за Еуропеану, будући да Народна библиотека Србије настоји да постане национални агрегатор за Србију.

Тамара Бутиган

http://www.access-it.org/ser/Training