http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=17415

Пети међународни сусрет библиотекара слависта у Сарајеву,


18 - 22. април 2009

Главна тема сусрета је «Вратити кориснике библиотекама»

У Сарајеву ће се од 18. до 22. априла одржати Пети међународни сусрет библиотекара слависта, а главна тема сусрета је «Вратити кориснике библиотекама»
Стручњаци НБС су са својим излагањима учествовали на сва четири претходна сусрета.
У прилогу се налази Програм сусрета, образложење главне теме и подтема, као и пријава за скуп. Молимо стручњаке НБС да размисле о стручном раду који би могли написати за овај скуп. НБС има могућности да на скуп пошаље највише три своја стручњака.
Задњи датум пријаве за скуп је 5. април, а задњи датум до којег би требало да пошаљете апстракт свога рада Весни Ињац је 15. март. – injac@nb.rs.

ПРИЛОГ: Програм скупа