http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=16842

Састанак руководилаца ISSN центара


Тунис, 8-10. октобар 2008.

Састанак је имао више интересантних тема, а акценат је дат на: увођење ISSN-L (Linking ISSN), ревизију ISSN Мануал-а и расправу о критеријумима за селекцију интегративних е-извора који могу добити ISSN.

Састанку је присуствовало 46 учесника из око 40 земаља света. Одржан је у новој згради Националне библиотеке Туниса, која архитектонски подсећа на зграду Националне библиотеке Француске.
ISSN-L (Linking ISSN). Након вишегодишњих расправа промењен је стандард ISO 3297 и уведен је нови елемат описа континуираних извора у ISSN систему. ISSN-L повезује различите ISSN бројеве додељене различитим медијима истог наслова (штампано изд., CD-ROM изд. и онлајн изд). Овај ISSN-L је формиран да омогући употребу ISSN-а у случајевима када је потребно проналажење или повезивање одређеног наслова континуираног извора са његовим издањима на другим медијима. Битно је напоменути да ISSN-L повезује само различите медије истог наслова, не издања на другим језицима, или бивши и будући наслов. Први ISSN који је додељен, између различитих ISSN бројева додељених истом наслову на различитим медијима, се бира за ISSN-L. И у случају кад публикација излази само на једном медију, нпр. штампана, додељени ISSN број је у исто време и ISSN-L.
Пример:
You searched ISSN database - Title : all: stomatol online
ISSN - 1820-1202
ISSN-L - 0352-5252
Medium – Computer remote
Key Title - Acta Stomatologica Naissi (Online)
Publisher - Niš : Faculty of Medicine and Clinic of Stomatology

ISSN - 0352-5252
ISSN-L - 0352-5252
Medium – regular print
Key Title - Acta stomatologica Naissi (Штампано изд)

ISSN-L може да се одређује аутоматски при улазу записа у ISSN регистар, или да сваки национални ISSN центар сам одређује ISSN-L. Већина националних ISSN центара се сагласила да се ISSN-L одређује аутоматски. Више о ISSN-L на сајту Међународног ISSN центра: http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-ISSN-L.php


Ревизија ISSN Manual-a. ISSN Manual је приручник за унос и правила за идентификацију континуираних извора. Ревизија предвиђа унос правила за ISSN-L, измене у смислу обавезних и факултативних елемената описа, измене везане за евентуалну доделу ISSN-а репродукцији наслова (репринт), итд. Ново издање ISSN Manual-а се планира за фебруар 2009. године.

Критеријуми за селекцију интегративних е-извора који могу добити ISSN (Criteria for selection of ISSNable integrating e-resources). Велика пажња је посвећена разматрању овог проблема. Познато је колико се библиографских извора може наћи на Интернету и колико је тешко одредити којој врсти грађе припадају.
Према дефиницији из ISSN Manual-a интегративни извори су:
- Онлајн базе података
- Web странице
- Отворени архиви
Због великог броја е-интегративних извора и даље се води дискусија којима од њих доделити ISSN.
Постављено је неколико основних критеријума о којима се још расправља:
1. Суштински критеријум – односи се на дефиницију текућег интегративног
извора
- Нема унапред предвиђен завршетак
- Ажурира се
- Текући наслов
2. Функционални критеријум – који су есенцијални за ISSN регистрацију
- Постојање наслова
- Декларисан издавач
3. Уређивачки критеријуми
- Постојање уредничког одбора
4. Формални критеријуми
- Проценат информативног у односу на рекламни садржај
- Садржај пуног текста
5. Критеријуми који су у вези са садржајем извора
- Озбиљан садржај
- Научно-стручни садржаји
- Званични извори (државни, а не локални ниво)

Претпоставља се да ће се рад око формирања коначне листе критеријума завршити до фебруара 2009. године.

Састанак је завршен кратком посетом Националној библиотеци Туниса и то одељењима која се баве конзервацијом, микрофилмовањем и дигитализацијом библиотечке грађе.

Слободанка Комненић