http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=15983

Четврти ICSL - Mеђународни сусрет библиотекара слависта у Сарајеву


Сарајево, 20-24. април, 2008.

Четврти Међународни сусрет библиотекара слависта (ICSL-International Convention of Slavic Librarians) окупио је око 90 учесника из Аустрије, Румуније, Немачке, Велике Британије, САД, Словеније, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Представници Народне библиотеке Србије били су Владимир Шекуларац, са темом „Финансирање библиотека у Србији“, Ивана Николић, са темом „Куповина и други видови набавке публикација за слање у размену – искуства Народне библиотеке Србије“ и Бојана Вукотић, са темом „Особље јавних библиотека у Србији“.

Програм Међународног сусрета библиотекара слависта у Сарајеву ове године имао је заједнички наслов БИБЛИОТЕЧКЕ СТАЗЕ : СЛЕДЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА. Фокус овогодишњих сусрета стављен је на презентовање примера најбољих пракси у три области које су круцијалне за развој библиотечке делатности: финансирање библиотечке делатности, сарадња са другим институцијама и питање кадрова у библиотекама.

На првим сусретима смо упознавали збирке и њихов развој: Балкан је упознао збирке у свету и Балкан се представио свету. На другим сусретима се разговарало о будућности славистичких збирки и фондова, док је трећи имао акценат на дигитализацији збирки. Четврти сусрет је отворио дијалог о практичним моделима и представљене су студије случаја које су на најбољи начин приказале резултате и начине како су постигнути – корак по корак.

Сусрет се одржавао у просторијама Бошњачког института – Фондације Адила Зулфикарпашића. За учеснике је организован једнодневни излет у Зеницу који је обухватио посету новом Музеју града Зенице и средњовековном утврђењу Врандук. Учесници Сусрета су посетили 20. међународни сајам књига и Музеј Јевреја где је био приређен пријем за учеснике сусрета.

Бојана Вукотић