http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=15918

НБС у пројекту The European Library и наредне три године 2008-2011


18. марта потписан нови уговор о сарадњи


Народна библиотека Србије је пуноправни партнер у пројекту The European Library од 1. јула 2005.г. CENL (Conference of European National Librarians – Конференција директора европских националних библиотека), у чијем се надлештву реализује овај пројекат, позвала је НБС да и наредне три године учествује у реализацији овог пројекта као пуноправни партнер. НБС је са задовољством прихватила позив и потписала уговор о сарадњи на пројекту за период 2008-2011.

Уговор PDF