http://www.nbs.nbs.bg.ac.yu/about_us/icitem.php?id=15546

IFLA/OCLC стипендија за 2009


Рок за пријаву кандидата - 7. март 2008.

IFLA/OCLC стипендија за усавршавање младих стручњака додељује се сваке године младим стручњацима из области библиотекарства и информационих наука из земаља у развоју, међу које спада и Србија.

Спонзори Fellowship програма су IFLA и OCLC. Годишње се одабаре пет стручњака из тих земаља (укључујући и библиотекара-теолога) који одлазе на петонедељно професионално усавршавање: четири недеље у седишту OCLC-а у Даблину (Охајо, САД) и једна недеља у Леидену (Холандија).

Током боравка стручњаци похађају интензивне курсеве, предавања и семинаре уз надзор ментора, пружају им се могућности за истраживања која укључују информационе технологије, библиотечки менаџмент, као и глобално библиотекарство.

Рок за пријаву кандидата је 7. март 2008.г; избор кандидата обавља се у периоду април-јул 2008.г; прихваћене кандидатуре објављују се у августу 2008.г; а програм усавршавања се одвија се у периоду април-мај 2009.г.

Потребно је да кандидати имају одговарајућу диплому из библиотекарства и информационих наука (у зависности од различитих држава), да су диплому стекли у периоду 2003-2007, да имају најмање три године, али не више од осам година радног искуства, да долазе из земаља у развоју, да се активно служе енглеским језиком.

Више информација о овој стипендији на адресaмa http://www.oclc.org/us/en/community/careerdevelopment/fellows/default.htm
http://www.oclc.org/us/en/community/careerdevelopment/fellows/guidelines.pdf
Формулар за пријављивање на адреси http://www.oclc.org/us/en/community/careerdevelopment/fellows/application.doc

http://www.oclc.org/us/en/community/careerdevelopment/fellows/default.htm