Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Новости из МС > Састанак директора ISSN центара


Састанак директора ISSN центара


17.-19. септембар 2014, Истанбул, Турска. Istanbul Commerce University, Eminonu Campus.


Извештај са Састанка ISSN/ISBN/ISMN агенција

Представницe НБС, Националног центра за ISSN Србије, Слободанка Комненић, начелник Одељења серијских публикација и Ана Савић, виши библиотекар, узеле су учешће на састанку ISSN/ISBN/ISMN агенција, који је одржан у Истанбулу, 16.-19. септембрa 2014. Састанак је био у називу заједнички али није било ни једне заједничке сесије, тако да је свака аагенција имала своје термине за састанке. Овај извештај односи се на рад Националних ISSN центара. Присуствовали су учесници из око 30 земаља и три представника Међународног ISSN центра.
Усвојени су закључци са претходног састанка, а затим је презентован извештај Међународног ISSN центра. Извештаји националних ISSN центара нису посебно разматрани јер су били доступни свим учесницима преко локалне ISSN мреже.
Након тога су разматрани проблеми који су били на дневном реду, а углавном су се наслањали на теме које су започете претходне године.

1. Представљена је нова web страница Међународног ISSN центра и алати за претраживање, као и нови садржаји.

2. Током претходног састанка у Букурешту је представљен нови пројекат ROAD – директоријум научних публикација које имају отворен приступ, а NC су требали да кодирају ове публикације одређеним кодовима да би оне биле видљиве у овом директоријуму. На овогодишњем састанку је констатовано да је одзив Националних ISSN центара у кодирању ових публикације велики. Бета верзија овог пројекта видљива је на Web страници УНЕСКО-а од децембра 2013, а данас је на web адреси: http://road.issn.org/. Овај директоријум намењен је: студентима и истраживачима, институцијама које се баве евалуацијом научног рада, новинарима, библиотекарима и информатичарима и добро информисаним аматерима. Екстерни извори од августа 2014. су Scopus, DOAJ, The Keepers, Medline itd..

3. Као и претходне године и ове су уведене новине у ISSN приручнику. Очигледно је да се грађа којој се додељује ISSN стално мења и да правила у приручнику стално треба прилагођавати новинама. Наглашена је чињеница увођења напомене у ISSN запис која није постојала до 2013. године. Такође је као новина уведена поновљивост одређених поља и потпоља што до сад није био случај. До сад су сви записи у ISSN регистру били приказивани транслитеровани у латиницу. Сад су уведена нова поља и потпоља где је могуће уписати ћирилични наслов како је наведен у оригиналу. NC Србије треба да у записе за ћириличне наслове унесе наслов, место издавања и издавача ћирилицом. Ради се на могућности да буду видљива и сликовна писма. Очигледне су сталне промене у ISSN приручнику због електронских извора, као и због приближавања ISSN регистра свим корисницима.

4. Модел PRESSoo, који је представљен на прошлогодишњем састанку треба да реши проблем сваког елемента који захтева опис серијских публикација, а који FRBR модел није узео у обзир. Он је заправо екстензија FRBR модела. Мапирани су сви елементи описа ISSN записа и преведени у PRESSoo модел. Овај модел је презентован на састанку IFLA у Лиону. IFLA је одлучила да PRESSoo постане IFLA стандард, а да би то постао треба да прође IFLA процедуру. Битно је сагледати модел у правом окружењу и зато се планира се да се он примену у ROAD пројекту .

5. Сагледана је статистика ISSN регистра и посебна пажња посвећена квалитету записа који се налазе у регистру. Националним ISSN центрима је указано на које параметре треба да обрате пажњу, а такође је речено да ће IC сваком NC послати листу записа које треба исправити и указати на елементе које треба исправити.

6. У периоду пред овај састанак путем maila у оквири ISSN мреже је урађено неколико анкета, а на састанаку су представљени резултати тих анкета. Једна анкета била је посвећена односу издавача и националних ISSN центра, друга се односила на стандард ISO 4 који се бави скраћеним кључним насловом. Разматрала се могућност да се скраћени наслов више не уноси у запис и резултати анкете ће бити прослеђени ISO организацији. Трећа анкета се односила на сакупљање и идентификовање електронских серијских публикација и улогу NC у овом процесу.

7. Следећа година је година јубилеја, 40 година од успостављања Међународног ISSN центра и сачињен је план активности за прославу. Предвиђено је да се формира комитет који ће се бавити организацијом, да се нађу стари документи, скенирају и представе, да се напише неки чаланак и на најинтересантнији начин представи IC и мрежа ISSN центара.

8. Представљен је нови стратегијски план 2015-2017. Заснован је на чињеницама да ће електронске публикације заменити штампане у наредних 15-20 година, затим да ће каталогизација бити све више аутоматизована, open acces ће постати доминантан, а web сервиси ће омогућити размену података и њихово обогаћивање. У плану је предвиђено шест циљева:
1. Раст и побољшање ISSN мреже
2. Повећање ISSN записа , продуката и сервиса
3. Одржавање и побољшање IT инфраструктуре Међународног ISSN центра
4. Проналажење нових партнера
5. Побољшање управљања и свести Међународног ISSN центра9. Следећи састанак директора биће октобра 2015. године у Београду на позив Народне библиотеке Србије, који је упућен директорки Међународног ISSN центра током септембра 2012. и прихваћен у октобру 2012. године.
На овом састанку, представница НБС Слободанка Комненић упутила је
лично позив свим учесницима састанака, који је са задовољством прихваћен.
Београд 25. 09. 2014.
Слободанка Комненић
Начелник Одељења серијских публикација

http://www.issn.org/

горе штампај пошаљи