Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Новости из МС > Међународни годишњи састанак ISBN агенција


Међународни годишњи састанак ISBN агенција


Истанбул, Турска 16 - 17. септембар 2014. године


У Истанбулу се 16. и 17. септембра 2014. године одржавао Међународни годишњи састанак ISBN агенција коме сам присуствовала као представник Националне ISBN агенције Србије. Први пут ове године организовани су састанци ISBN, ISMN и ISSN агенција на истом месту и током једне недеље. Сви састанци су били одржани у периоду 15-20. септембар 2014. године на Универзитету за трговину у Истанбулу (Istanbul Commerce University).
Овогодишњи састанак је био организован у пет сесија током два дана, уз присуство Управног одбора и директора Међународне ISBN агенције. Састанак је отворио и водио господин Роналд Шилд (Ronald Schield), председник Управног одбора Међународне ISBN агенције. Званични језик састанка је био енглески, а био је обезбеђен и симултани превод на енглески језик, када је то било потребно.

1. дан

1. сесија - Извештај о раду Међународне ISBN агенције

Извештај о раду Међународне ISBN агенције поднела је Стела Грифит (Stella Griffits), извршни директор Међународне ISBN агенције. У оквиру своје презентације упознала је присутне са активностима Међународне ISBN агенције током 2013-2014. године, уз стављање акцента на рад Управног одбора Агенције, као најзначајнијег тела које доноси одлуке о расподели буџета и планира политику Агенције на годишњем нивоу.
Посебно се осврнула на висину чланарине коју плаћају националне ISBN агенције и која је 2013. године промењена, иако је УО дуго одлагао ову одлуку с обзиром на то да Међународна ISBN агенција није профина организација. Због успостављања равноправног односа и финансијског баланса, промена чланарине је двојако промењена, у зависности од националног бруто дохотка сваке од земаља чланица. Неким земљама је чланарина смањена, а неким је повећана. Висина чланарине се неће мењати током 2014. и 2015. године.
ISBN адресар се редовно одржава и сви подаци се благовремено достављају, а све измене у адресару се националним ISBN агенцијама шаљу електронском поштом. У 2013. години податке о издавачима је доставило 114 националних агенција.
Одржани су регионални састанци земаља Балканског региона, Латинске Америке, Нордијског/Балтичког региона, Афричких земаља и планира се састанак Заједнице независних земаља (CIS States).
Било која врста обуке или пружања стручне помоћи националним ISBN агенцијама се одвија у Лондону и на сваки такав захтев је позитивно одговорено.
ISBN билтен се објављује квартално и добродошле су све вести и новине из националних ISBN агенција.
ISBN User's Manual (Приручник за кориснике ISBN система) је са енглеског језика преведен на дванаест светских језика, међу којима је и српски.
Рад на ревизији ISBN стандарда је почео и предвиђа се да ће трајати око три године (нова верзија стандарда се очекује 2016. године). ISBN стандард је настао шездесетих година 20. века, усвојен је у преко двеста земаља широм света, региструје 1,4 милиона издавача и најраспростарањенији је идентификатор у свету. Као један од ISO стандарда подлеже редовној ревизији. Ревизија ISBN стандарда је, поред иновирања веб сајта Међународне ISBN агенције, други значајан пројекат Агенције покренут током 2013. године. Земље које су чланице ISO/TC46/SC9 имају право да ISBN стандард (ISO 2108) објаве као национални стандард.
Сарадња између Међународне ISBN агенције и издавачке куће De Gruyter је окончана ове године из финансијских разлога. Сарадња се огледала у штампању PIID фајлова (Publisher's ISBN International Directory) и последње издање тог адресара штампано је ове године. Уместо тога, у припреми је онлајн регистар који ће у октобру бити представљен на веб страници Међународне ISBN агенције.
Педесетогодишњицу постојања ISBN стандарда Међународна ISBN агенција ће обележити 2015. године и позива све националне ISBN агенције да ту прилику искористе у сврху промовисања самог Стандарда и његовог значаја.

2. сесија - Представљање Управног одбора Агенције и финансијски извештај

Током ове сесије представили су се чланови Управног одбора Агенције, а финансијски извештај, који је усвојен једногласно, поднео је Беат Барблан (Beat Barblan), члан Упраног одбора Међународне ISBN агенције задужен за финансије.

3. сесија - Развој ISBN стандарда, представљање тржишта књига у Турској, представљање онлајн система за додељивање ISBN ознака Пољске националне ISBN агенције и извештај Радне групе за ревизију ISBN стандарда

Последња сесија првог дана састанка била је посвећена значају и развоју ISBN стандарда и његовом месту и значају на тржишту књига.
О новом веб сајту Међународне ISBN агенције и развојем Стандарда презентацију је држао Ник Вудс (Nick Woods) из Међународне ISBN агенције. Указао је на могућност генерисања ISBN ознака са веб сајта Међународне ISBN агенције и истакао да је то погоднији начин генерисања ознака чиме се изоставља слање PIID фајлова. Подстакао је и размену иформација и искустава међу националним агенцијама и између националних агенција и Међународне ISBN агенције. Представио је процес израде јавно доступног Општег регистра издавача (GRP-Global Register of Publishers), његових карактеристика и садржине. Овај Регистар подразумева и новину у слању података Међународној ISBN агенцији које ће се вршити квартално и напушта се досадашњи распоред прикупљања података од априла до јуна током календарске године и слање података од јуна до августа. Свака агенција треба да се консултује са Међународном ISBN агенцијом у ком кварталу ће слати своје податке. База података Међународне ISBN агенције тренутно садржи скоро 2 милиона података са минималним бројем грешака.
У складу са првом темом сесије, представник Удружења издавача Турске је својом презентацијом упознао присутне са издаваштвом и тржиштем књига у Турској. Колеге из Пољске националне ISBN агенције су представили онлајн систем путем кога издавачи сами додељују ISBN ознаке својим издањима.

Извештај Радне групе за ревизију ISBN стандарда поднела је Стела Грифитс, координатор радне групе. Последња ревизија Стандарда извршена је 2005. године, а 2013. године је Управни одбор Међународне ISBN агенције донео одлуку да се започне нова ревизија. Ревизија је била условљена појавом и порастом броја дигиталних публикација, применом ONIX 3.0 комуникационог формата за размену метаподатака, мултимедијалним производима и све чешћим издавањем делова књига (сепарати). Радну групу за ревизију Стандарда чини 32 члана из 13 земаља. Ревизијом су потврђени основни принципи Стандарда, десетоцифрене ознаке и могућност њиховог генерисања су искључени, "технички" анекс је уведен као помоћ инжењерима за побољшање техничких и технолошких (рачунарских) аспеката, укључено је нумерисање дигиталних садржаја и сачињен је анекс о употреби ISBN-А. Формирана је и Радна група за ревизију Приручника за кориснике ISBN система у складу са променама Стандарда.
На крају сесије и првог радног дана састанка учесницима су се обратили директор Националне библиотеке Турске и потпредседник Уније штампара и издавача Турске.

2. дан

4. сесија - Регионални извештаји

Представници група земаља које су одржале своје регионалне састанке поднели су извештаје са тих састанака и будуће планове. Сви састанци су оцењени као врло успешни и корисни, како за унапређење пословања националних ISBN агенција тако и за развијање самог стандарда и његову примену.
Ник Вудс је представио најзначајније пројекте Међународне ISBN агенције (EDitEUR и LCC).

5. сесија - ISBN и други идентификатори

Током последње сесије састанка присутнима су, у кратким цртама, представљени други идентификатори који се користе у свету и њихова примена. Представљени су ISTC (International Standard Text Code), ISNI (International Standard Name Identifier), ISBN-A (The "Actionable" ISBN), ISMN и ISRC. Закључено је да је ISBN најстарији и најраспрострањенији идентификатор који се током свог постојања мењао и прилагођавао променама у издаваштву и на тржишту књига. Најновија промена је увођење стандарда ISBN-A који представља комбинацију ISBN ознаке и DOI идентификатора. То је, уједно, и промена ISBN од аналогног ка дигиталном идентификатору. Додељивање ове ознаке није обавезно иако ће начин његове примене бити укључен у ревизију ISBN стандарда. Његов значај се огледа у употреби ISBN-а у Интернет свету. ISBN-A агенције постоје у Италији, Аустрији, Немачкој и Швајцарској.


Закључак:

На крају дводневног састанка договорено је да ће се наредни Међународни годишњи састанак ISBN агенција одржати на Балију (Индонезија) 2015. године, 2016. године у Бечу (Аустрија). Истакнут је значај ових састанака за размену информација, сарадњу, заједничко планирање активности и утврђивање успешности рада националних агенција. Регионалне састанци су вишеструко корисни, лакше их је организовати, финансијски су исплатљивији и једноставније је формулисање тема састананака с обзиром на сродне проблеме, начин рада и окружење у коме агенције послују, али су генерални годишњи састанци прилика да се донесу значајне промене и унапреди примена ISBN стандарда. Истакнута је тенденција да се и у будућности организују заједнички састананци агенција које примењују сва три стандарда (ISBN, ISSN, ISMN) иако су учесници у неформалним разговорима дошли до закључка да су овакви састанци гломазни да би се одржавали сваке године, организација захтевна, а квалитетна размена информација би подразумевала неприкладно временско трајање састанака.
Састанак је оцењен као успешан, говорници су својим квалитетним презентацијама учинили да он буде на изузетном стручном нивоу, а сви учесници су покретањем дискусија и учешћем у њима допринели радној атмосфери састанка. Љубазни домаћини заслужују све похвале за изузетну организацију, техничку подршку, исказан висок ниво професионализма и ненаметљиву, али стручно припремљену промоцију културе и историје своје земље у чему им је свесрдно финансијски помогло Министарство културе и туризма Републике Турске.Ана Савић
Београд, 24. септембар 2014. године

http://www.isbn.org/

горе штампај пошаљи