Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Новости из МС > Регионални састанак ISBN агенција балканских земаља


Регионални састанак ISBN агенција балканских земаља


28-29. мај 2014. године Цетиње, Црна Гора

У Цетињу се 28. и 29. маја 2014. године одржавао Регионални састанак ISBN агенција балканских земаља коме сам присуствовала као представник Националне ISBN агенције Србије. Овакав састанак је први пут одржан 2010. године у организацији Националне библиотеке Албаније у Тирани и од тада се одржава сваке године у једној од земаља региона, а организује га национална ISBN агенција те земље. Србија је сваке године имала свог представника, а 2013. године је била и домаћин колегама из региона.
Овогодишњи састанак је био организован у седам сесија током два дана, уз присуство представника Црне Горе, Косова, Републике Српске, Словеније, Бугарске и Србије. Састанак је водила госпођа Стела Грифитс (Stella Griffiths), извршни директор Међународне ISBN агенције. Природно, најбројнији су били представници земље домаћина. Дискусија се водила на енглеском језику, а био је обезбеђен и симултани превод на српски језик, када је то било потребно. Састанак је отворила директорка Националне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" госпођа Јелена Ђуровић и, након добродошлице, препустила вођење састанка госпођи Грифитс.

1. дан

1. сесија - Новости из националних агенција и Међународне ISBN агенције

Стела Грифит је у оквиру своје презентације упознала присутне са активностима Међународне ISBN агенције током 2013-2014. године, уз стављање акцента на Управни одбор Агенције, као најзначајнијег тела које доноси одлуке о расподели буџета и планира политику Агенције на годишњем нивоу. С обзиром на то да су у Управном одбору тренутно упражњена три места, присутни су упознати са процедуром избора чланова УО. Свака национална ISBN агенција може да предложи свог члана за једно од места у УО. Једини услов је да та агенција има потписан уговор са Међународном ISBN агенцијом и да редовно плаћа чланарину. У складу са тим, Србија може да предложи свог представника, а обавештење о томе и позив упућени су на адресу наше ISBN агенције електронском поштом. Закључено је да је од велике важности да ISBN агенције које послују у оквиру националних библиотека имају своје представнике у УО пошто се њихове потребе и проблеми разликују од оних агенција које послују самостално.
Висина чланарине коју плаћају националне ISBN агенције је 2013. године промењена, иако је УО дуго одлагао ову одлуку с обзиром на то да Међународна ISBN агенција није профина организација. Због успостављања равноправног односа и финансијског баланса, промена чланарине је двојако промењена, у зависности од националног бруто дохотка сваке од земаља чланица. Неким земљама је чланарина смањена, а неким је повећана.
Све чланице су позване да присуствују Генералној скупштини ISBN агенција која ће се одржати од 15-19. септембра 2014. године у Истанбулу. Присуство је нарочито препоручено оним земљама у којима обједињено раде ISBN, ISSN и ISMN агенције, пошто је прилика да се представници свих земаља који раде по овим стандардима окупе врло ретка.
ISBN адресар се редовно одржава и сви подаци се благовремено достављају, а све измене у адресару се националним ISBN агенцијама шаљу електронском поштом. У 2013. години податке о издавачима је доставило 114 националних агенција.
ISBN билтен се објављује квартално и добродошле су све вести и новине из националних ISBN агенција.
После презентације С. Грифитс коментарисани су извештаји о раду за 2013. годину које су у електронском облику поднеле све националне ISBN агенције балканског региона. Представник Србије је поднео усмени извештај. Поред сродних проблема и потешкоћа са којима послују све ISBN агенције нашег региона, констатован је општи тренд све већег пораста броја физичких лица као самосталних издавача. У односу на друге земље региона, Србија предњачи у томе што је током протекле године превела ISBN User's Manual (Приручник за кориснике ISBN система) са енглеског језика. Поред Србије, превод је објавила ISBN агенција Косова.

2. сесија - Представљање новог веб сајта Међународне ISBN агенције

Нови, унапређени веб сајт Међународне ISBN агенције до сада су, од присутних представника, користиле само Србија, Црна Гора и Косово. Новина на коју је скренута пажња је могућност отварања јединствене националне лозинке преко које сви издавачи са једне територије могу сами да генеришу ISBN ознаке за своја издања. Национална ISBN агенција одлучује да ли ће ову могућност пружити издавачима или не. Општи закључак је био да издавачи треба да се обрате ISBN агенцији за доделу ISBN ознака, не да то чине сами и готово ниједна национална ISBN агенција у региону, сем албанске, не дозвољава ову могућност.
Са пуштањем у рад новог веб сајта промењена је и процедура инкорпорирања националних ISBN база у међународну. Стела Грифитс је присутнима дала детаљно упутство о томе и обавестила присутне да Међународна ISBN агенција, на захтев националних агенција, то може да учини уместо њих. Такође је позвала све националне агенције да својим сугестијама, примедбама, вестима, новинама и објавама учествују у креирању веб сајта.

3. сесија - ISBN ознака и е-књиге

Последња сесија првог дана састанка била је посвећена електронским издањима, електронском издаваштву и додељивању ISBN ознака е-издањима. Након дискусије која се развила, донети су следећи закључци:
• свако електронско издање треба да има своју ISBN ознаку;
• на веб сајту Међународне ISBN агенције се налази упутство за додељивање ISBN ознака електронским публикација које треба користити у оваквим случајевима;
• ISBN ознака се додељује само оним електронским књигама које су намењене слободном тржишту;
• електронска верзија неке публикације намењена архивирању не сматра се електронском публикацијом којој треба доделити ISBN ознаку (нпр. електронски обавезни примерак);
• дигитализоване копије штампаних издања се не сматрају електронском публикациом и не додељује им се ISBN знака.

4. сесија - ISBN и други идентификатори

Током последње сесије првог дана састанка присутнима су, у кратким цртама, представљени други идентификатори који се користе у свету и њихова примена. Представљени су ISTC (International Standard Text Code), ISNI (International Standard Name Identifier) и ISBN-A (The "Actionable" ISBN). Закључено је да је ISBN најстарији и најраспрострањенији идентификатор који се током свог постојања мењао и прилагођавао променама у издаваштву и на тржишту књига. Најновија промена је увођење стандарда ISBN-A који представља комбинацију ISBN ознаке и DOI идентификатора. То је, уједно, и промена ISBN од аналогног ка дигиталном идентификатору. Додељивање ове ознаке није обавезно иако ће начин његове примене бити укључен у ревизију ISBN стандарда. Његов значај се огледа у употреби ISBN-а у Интернет свету. ISBN-A агенције постоје у Италији, Аустрији, Немачкој и Швајцарској.

2. дан

1. сесија - Ревизија стандарда ISBN

Рад на ревизији ISBN стандарда је почео и предвиђа се да ће трајати око три године (нова верзија стандарда се очекује 2016. године). ISBN стандард је настао шездесетих година 20. века, усвојен је у преко двеста земаља широм света, региструје 1,4 милиона издавача и најраспростарањенији је идентификатор у свету. Као један од ISO стандарда подлеже редовној ревизији. Ревизија ISBN стандарда је, поред иновирања веб сајта Међународне ISBN агенције, други значајан пројекат Агенције покренут током 2013. године.

2. сесија - ISBN и његово место у ланцу тржишта књига

После пола века постојања и примене, ISBN стандард има сасвим јасно место и значај у издаваштву, штампарству и библиотечкој делатности. Није на одмет споменути да се његов значај огледа на пољима националних библиографија, електронске размене података, електронског наручивања књига и другим пољима. ISBN ознака је постала податак који се очекује на књизи. Врсте грађе којима треба доделити ISBN ознаку су следеће:

• све што је јавно доступно;
• текстуална или претежно текстуална грађа (сликовнице се искључују) без обзира на обим публикације (укључујући публикације које имају мање од 24 стране);
• монографске публикације, серијске не.

Наплату додељивања ISBN ознака врши око 45% националних агенција, међу којима је и српска ISBN агенција. Препорука Међународне ISBN агенције је да наплата услуга може да се врши уколико држава не покрива или не покрива у потпуности трошкове националне ISBN агенције. Такође је препоручено да се при формирању ценовника издавачима који узимају више ISBN ознака пруже одређене бенефиције (нпр. смањење цене ISBN ознаке за цео пакет ознака).

 • Закључак:

  На крају дводневног састанка договорено је да ће се наредни Регионални састанак ISBN агенција балканског региона одржати у Софији (Бугарска) у организацији националне библиотеке Бугарске. Истакнут је значај ових састанака за размену информација, сарадњу, заједничко планирање активности и утврђивање успешности рада националних агенција. Регионалне састанци су вишеструко корисни, лакше их је организовати, финансијски су исплатљивији и једноставније је формулисање тема састананака с обзиром на сродне проблеме, начин рада и окружење у коме агенције послују.
  Састанак је оцењен као успешан, сви учесници су својом активношћу допринели радној атмосфери састанка, а љубазни домаћини заслужују све похвале за изузетну организацију, техничку подршку, исказан висок ниво професионализма и ненаметљиву, али стручно припремљену промоцију културе и историје своје земље.


  Београд, 4. jун. 2014. године
  Ана Савић, НБС

 • https://www.isbn-international.org/

  горе штампај пошаљи