Мапа сајтаИмпресум
Приступна страна > Међународна сарадња > Новости из МС > 14. састанак техничке групе сервиса The European Library


14. састанак техничке групе сервиса The European Library


Хаг, 26-27. март 2009.

У Краљевској библиотеци Холандије одржан је заједнички састанак техничке групе сервиса The European Library и извршног одбора пројекта TELplus.

Основни циљ састанка био је да се размотри технички план сервиса The European Library за 2009. годину, као и да се разговара како би се резултати појединих радних пакета пројекта TELplus могли применити на сервис The European Library.

Састанак је отворен извештајем са састанка управног одбора сервиса The European Library, који је одржан 9. марта ове године. Највише је било речи о укључивању нових садржаја у Еуропеану, с тим да се акценат ставља на збирке истраживачких и факултетских библиотека, не и јавних у овој фази, при чему је наглашено да у Еуропеану улазе искључиво дигитални садржаји. Отворено је неколико нових пројеката, у којима на жалост Србија нема право да учествује. Изнет је и предлог нове структуре и хијерархије свих група у сервису The European Library. Тако досадашња контакт група постаје група за координацију у библиотекама (Library Coordination Group), а хијерархијски испод ње деловаће група за техничку подршку и интероперабилност (Technical and Interoperability Working Group) као и група за маркетинг и уређивање Портала (Marketing and Editorial Working Group). Очекује се да нова структура постане оперативна након састанка контакт групе, у мају 2009. Из кратког приказа годишњег извештаја сазнали смо да је 47 националних библиотека укључено у сервис The European Library и да нису у сервису само библиотеке Сан Марина и Ватикана.

Најважнији део састанка је био везан за предлог техничког плана сервиса за 2009. годину, кроз остваривање 10 циљева:

1. Укључити збирке из 9 националних библиотека које су укључене у сервис током 2008 (Албанија, Арменија, Бугарска, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Русија – Сенкт Петресбург, Турска и Украјина)
2. Миграција техничке инфраструктуре The European Library из Краљевске библиотеке у Холандији у рачунарски центар Универзитета у Лондону.
3. Прелазак са комерцијалног софтвера за индексирање (Verity) централног индекса на порталу на софтвер отвореног кода (Lucene)
4. Имплементација централног OAI-PMH сервиса REPOX у техничку структуру The European Library. REPOX се развија као један радни пакет у оквиру пројекта TELplus.
5. Комплетирати све техничке циљеве пројекта TELplus до краја 2009, када се и завршава овај пројекат.
6. Унапредити апликационе профиле метаподатака за објекте и збирке и објавити их на Порталу
7. Предузети следеће кораке на имплементацији националних ризолвера у библиотекама
8. Демонстрирати да The European Library може да понуди својим корисницима вишејезичко претраживање (енглески, француски, италијански, немачки, мађарски и пољски) користећи резултате пројекта CACAO (www.cacaoproject.eu)
9. Проценити изводљивост коришћења података из пројекта MACS у сервису The European Library (https://macs.cenl.org/pub/)
10. Допринети развоју пројекта ARROW, који би требало да постави оквир за информације о ауторским и другим правима у Европи (http://www.arrow-net.eu/)

Уз одређене допуне и доста дискусије, овај технички план је усвојен.

На састанцима су поднети извештаји о свим радним пакетима пројекта TELplus, у који НБС није укључена. За Народну библиотеку Србије у овом тренутку су од значаја само пакет број 2 и пакет број 3 овог пројекта. Пакет број 2 се односи на развој REPOX система који би требало да учини узајамни каталог COBIB.SR претраживим преко OAI протокола (процес конверзије података из COBISS-а у TEL апликациони профил одвија се у НУК-у у Љубљани). Пакет број 3 за задатак има ФРБР-изацију централног индекса The European Library, у току је тестирање ФРБР-изације на око 150.000 записа из 8 националних библиотека за две збирке: Библија и дела Нобеловаца. На жалост, записи из Србије још нису ушли у процедуру будући да је претходно неопходна конверзија из COMARC-а у UNIMARC или MARC 21, на чему ће се радити у току априла 2009. године.

За Народну библиотеку Србије још је значајна и активност подгрупе за перзистентне идентификаторе, која за циљ има имплементацију националних ризолвера.


Тамара Бутиган-Вучај

горе штампај пошаљи